Menu Sluiten

Onderteken ook het Manifest 1001 Kritieke Dagen

De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Daarom is juist in die periode informatie en begeleiding aan ouders en baby’s van groot belang.

In navolging van het manifest 1001 Critital Days, dat in Engeland partij-overstijgende politieke steun heeft gekregen, hebben de samenwerkende organisaties NIP (sectie Het Jonge Kind), Dutch Assiociation for Infant Mental Health en de Stichting Babywerk, het initiatief genomen om een Nederlandse versie te ontwikkelen. Hierin wordt het belang van ondersteuning van ouders en baby’s in de eerste levensfase benadrukt.

Dit manifest – 1001 Kritieke Dagen – wordt besproken met professionals, gemeenten en politieke partijen, om ook in Nederland breed draagvlak te krijgen voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise in de belangrijke eerste twee jaar. Veel mensen en organisaties hebben het manifest al ondertekend. De DAIMH roept u op hetzelfde te doen.

Manifest 1001 Kritieke Dagen

Klik hier om het manifest te ondertekenen.