Menu Sluiten

Lidmaatschap DAIMH

Wie kunnen lid worden van DAIMH?

Professionals, met een reguliere vooropleiding van minimaal HBO-niveau in één van de disciplines
– die betrokken zijn bij de gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen,
– die werkzaam zijn in het werkveld van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen en hun ouders/verzorgers
– en/of werkzaam zijn met zwangere vrouwen en hun partner.
Leden dienen de visie en de kernboodschap van de Vereniging te onderschrijven.

Waarom lid worden?

Het lidmaatschap kent vele voordelen:
– ontmoeting en uitwisseling met collega-vakgenoten
– deelname aan een ‘digitale leeromgeving’ (in voorbereiding)
– een erkende taakdifferentiatie in de GGZ-beroepenstructuur
– korting bij studiedagen, workshops en congressen
– elk kwartaal een nieuwsbrief
– vermelding in het ledenregister op de site en dus nationale en internationale vindbaarheid
– toegang tot ‘mijn daimh’

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 120,= per kalenderjaar. Dit bedrag wordt halverwege het jaar afgeschreven. Het opzeggen van het lidmaatschap dient tenminste een maand voor het beëindigen van het verenigingsjaar (1 januari tot 31 december) schriftelijk te geschieden bij het bestuur. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december. Men is verplicht om de financiële verplichtingen van het betreffende jaar na te komen.

  Persoonsgegevens


  Werkadres


  Gegevens opleiding


  Factuurgegevens

  Machtiging
  Het lidmaatschapsgeld (€ 120,-) zal jaarlijks in juli worden afgeschreven.

  Akkoordverklaring

  Velden met een * verplicht invullen