Menu Sluiten

Aanmeldingsformulier DAIMH-lid

Lidmaatschap: Gewoon lid


Om DAIMH lid te kunnen worden is het vereist dat u een reguliere vooropleiding van minimaal HBO niveau in één van de disciplines die betrokken zijn bij de gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen heeft gevolgd. Tevens dient u werkzaam zijn in het werkveld van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen en hun ouders/verzorgers en/of werkzaam met zwangere vrouwen en hun partners. U dient de visie en de kernboodschap van de Vereniging te onderschrijven.

  Persoonsgegevens


  Werkadres


  Gegevens opleiding


  Factuurgegevens

  Factuuradres  Het lidmaatschapsgeld (€ 120,-) zal jaarlijks in juli worden afgeschreven.

  Akkoordverklaring

  Velden met een * verplicht invullen