Menu Sluiten

Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement van de Vereniging DAIMH worden de volgende onderwerpen
geregeld: lidmaatschap, contributie, toelatingseisen, bezwaren, bestuur, jaarverslag,
ledenvergadering, commissies, geschillen, beroepscode, openbaarheid registers en
samenwerking. Het huishoudelijk reglement is in samenhang met de Statuten van de Vereniging, de
Opleidingsvereisten DAIMH-leden, de Registratieregeling DAIMH-leden en het
Deskundigheidsgebied IMH-specialist opgesteld en dient ook als zodanig gelezen te worden.
Daarbij zij aangetekend dat de Statuten altijd prevaleren.

Lees verder in PDF