DAIMH

Vereniging DAIMH wil een onderkomen bieden aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders.

Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de normale ontwikkeling als de risicovolle, waarbij beschermende factoren én risicofactoren een rol kunnen spelen. Van belang hierbij is het perspectief op deze ontwikkeling vanuit verschillende culturen.

DAIMH wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde. Zij bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) is deel van een internationaal netwerk: WAIMH (World Association for Infant Mental Health). De vereniging beoogt een niet weg te denken gesprekspartner te zijn in relatie tot de overheid en diverse kenniscentra in Nederland.

Het bestuur van de Vereniging DAIMH bestaat uit:

  • Hedwig van Bakel, bijzonder hoogleraar IMH en GZ-psycholoog (voorzitter)
  • Secretaris – vacature
  • Louise Spanjerberg, kinderarts (penningmeester)
  • Janne Visser, kinder- en jeugdpsychiater (algemeen bestuurslid)
  • Phineke Tielenius Kruythoff, kinder- en jeugdpsycholoog (algemeen bestuurslid

Klik hier om de statuten van de Vereniging DAIMH te downloaden

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement van de vereniging DAIMH te downloaden

Wilt u informatie over de meerjarenplanning van de DAIMH stuur dan een mail naar info@daimh.nl