Menu Sluiten

Infant Mental Health

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een affectieve relatie en dat begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven.

De aard van vroege interacties tussen het jonge kind en de ouder, zo blijkt uit tal van onderzoeken, bepaalt in hoge mate de wijze waarop genetische en constitutionele factoren in de ontwikkeling en het gedrag tot uiting komen. Eerdere nature-nurture discussies hebben plaats gemaakt voor dynamische en transactionele visies op de ontwikkeling van kinderen. Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouders (verzorgers), hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie.

De nadruk is dan ook komen te liggen op de vele dimensies van de ontwikkeling van de band tussen het kind en zijn ouders, de relaties die het kind al vroeg kan opbouwen met verschillende betekenisvolle anderen -naast aspecten die kind en ouders ieder afzonderlijk inbrengen als interactieve partners.

Kennis over de wijze waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt perspectieven voor diagnostiek en interventies.

Deze visie heeft ertoe geleid dat tal van professionals elkaar wereldwijd hebben gevonden rond het thema ‘Infant Mental Health’. De opzet is van meet af aan multi- en transdisciplinair van aard geweest, omdat men langs verschillende wegen een ingang kan kiezen om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen.

Zeer jonge kinderen en hun ouders vragen om een specifieke, systemische benadering en houding van de professional die ouders en kind met respect voor de dyade dan wel de triade tegemoet treedt. Er is aandacht voor diversiteit.

Klik hier voor meer informatie over de IMH-visie, het belang van vroege interventie en modellen voor organisatie van IMH-zorg

Klik hier voor DAIMH Transitie Factsheet

Klik hier voor meer informatie over het Deskundigheidsgebied van de IMH-specialist

Klik hier voor een overzicht van door DAIMH geaccrediteerde cursussen en opleidingen