Menu Sluiten

‘Steunpilaren’ – een inkijkje in MeeleefGezinnen

Koningin Máxima heeft op 16 april het eerste exemplaar van het boek ‘Steunpilaren Meeleefgezin Wérkt’ in ontvangst genomen. Het boek bevat persoonlijke ervaringen van ouders die de zorg voor hun jonge kind delen met een meeleefgezin.

Centraal in ‘Steunpilaren’ staat een methodiek om ouders die psychische problemen hebben en hun jonge kind te ondersteunen. Dit gebeurt door kwetsbare ouders van een kind van nul tot vier jaar te verbinden met een stabiel ouderpaar – al dan niet met eigen kinderen – dat letterlijk wil meeleven. Het meeleefgezin vangt het jonge kind één dag in de week op en af en toe een weekend. Het steuntje in de rug blijkt voldoende voor de ouders om, ondanks al hun problemen, hun ouderrol te behouden. Bijkomend effect is een besparing op de zorgkosten. ‘Steunpilaren’ geeft een inkijkje in hoe de specialistische zorg en gemeenten dergelijke meeleefgezinnen kunnen inzetten om de problemen van kwetsbare ouders te verminderen.

Motor achter dit bijzondere initiatief is de Stichting MeeleefGezin. In een paar jaar tijd zijn via deze stichting al 93 matches tot stand gebracht en in 94% van de gevallen met succes. Voor nog eens 150 meeleefgezinnen is nog geen match gevonden. De trajecten lopen inmiddels in tien gemeenten. ‘Steunpilaren’ wil hulpverlening en gemeenten vertrouwd maken met de meerwaarde van de werkwijze van Stichting MeeleefGezin. Doel is de uitrol van de formule over alle gemeenten. De aanpak kan veel uithuisplaatsingen voorkomen en is daarmee een laagdrempelig en kostenbesparend initiatief om kinderen van 0 tot en met 4 jaar perspectief te bieden op een gezonde ontwikkeling.

In ‘Steunpilaren’ maakt de lezer kennis met een aantal van deze kwetsbare gezinnen en hun geschiedenis. Maar ook wat voor hen de meerwaarde is van de opvang van hun kind of kinderen in een meeleefgezin. Op hun beurt vertellen de meeleefouders over hun jeugd. Vaak blijkt uit deze verhalen dat het bij hen ook niet altijd over rozen ging. Die zware eigen jeugd blijkt juist een motivatie om een ander gezin in het hier en nu de helpende hand te bieden. Vanuit verschillende invalshoeken geven de meeleefouders aan hoe zij de steunpilaren zijn voor de kwetsbare gezinnen. Plus dat dit gebeurt met respect en op basis van gelijkwaardigheid. Je ziet verantwoordelijkheid en plezier aan beide kanten.

‘Steunpilaren’ is geschreven door Femke van Trier, directeur Stichting MeeleefGezin, en uitgegeven door Vakblad Vroeg. Het boek is interessant voor iedereen die ieder jong kind een goede start toewenst. Dit geldt des te meer indien zij hier beroepsmatig mee te maken hebben, zoals verwijzers POP-poli, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG, verloskundigen, kraamverzorgende, projectleiders en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein en zorgverzekeraars.

‘Steunpilaren Meeleefgezin Wérkt’, 17,50 , ISBN 978 90 903 1736 6.
Bestellen kan bij Stichting MeeleefGezin door overmaking van 21,85 (17,50 + 4,35 verzendkosten) onder vermelding van Steunpilaren op ING Rekeningnummer: NL47 INGB 0007 2160 71 t.n.v. E. Verseef, penningmeester