Menu Sluiten

Wetenschappelijke kennisbank over 1001 kritieke dagen

Kennis over de eerste levensfase is van levensbelang. NIP, DAIMH, Babywerk en NVO hebben de website: 1001kritiekedagen.nl gelanceerd. De website bevat een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals.

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Onderzoek laat zien dat deze periode zeer bepalend is voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. 

Visie

1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vele factoren zijn van invloed op die relatie en hebben constant invloed op elkaar. Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress. Het samenspel tussen deze factoren is voortdurend in beweging; een verandering op het ene vlak kan direct gevolgen hebben voor de relatie op een ander vlak. Als je je hier bewust van bent nodigt het uit tot observeren, écht luisteren en het leggen van verbindingen. Het maakt dat de vraag wat er met een kind aan de hand is verschuift naar: waarom gebeurt dit, in dit gezin en deze context en hoe beïnvloedt dit relaties in het volwassen leven?

Interdisciplinaire kennis

1001 Kritieke dagen is onder meer gebaseerd op Infant Mental Health (IMH). IMH integreert kennis uit de ontwikkelingspsychologie, sociologie, genetica en neurowetenschap. Het loont om deze kennis in te zetten, in de jeugdgezondheidszorg, de ggz voor kinderen en volwassenen, in het onderwijs, in de verloskunde en medische zorg, en bij preventie en interventie.

Begeleiden of interveniëren in de eerste levensfase kan grote impact hebben op de rest van het leven. Het kan cirkels van problematiek doorbreken en kostenbesparend werken op de langere termijn.

Website

De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan de ontwikkeling van een baseline of knowledge over de eerste periode van het leven. De site is gevuld met bestaand materiaal, wetenschappelijke artikelen, verwijzingen naar onderzoek (ook internationaal) en filmpjes. Het materiaal is ingedeeld naar vier kernbegrippen: het brein, relaties, regulatie en stress.

Met de website willen NIP, DAIMH, Babywerk en NVO interdisciplinaire (wetenschappelijke) kennis over de eerste levensfase toegankelijk maken. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.

De website wordt beheerd door het NIP en ondersteund door een kernteam vanuit de vier initiatiefnemers. Contactpersoon is Britt van Beek, senior beleidsmedewerker bij het NIP (britt.vanbeek@psynip.nl).

Wat voorafging

In 2016 hebben NIP, NVO, DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) en Stichting Babywerk het Manifest 1001 Kritieke Dagen opgesteld. Het doel was tweeledig. Ten eerste om de visie 1001 Kritieke Dagen (naar Engels model) op de agenda te krijgen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. Ten tweede om de (wetenschappelijke) kennis en expertise – dwars door werkvelden en disciplines heen – te integreren in het dagelijks werk van professionals. De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan dit laatste doel. Grote inspiratie bij de opzet van de website is geweest het Center on the Developing Child van Harvard University.