Menu Sluiten

Webinar en ALV 6 oktober

Webinar en Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 oktober 2021

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 – 19.45  Webinar met Chandra Gosh Ippen over “Wounds from the past, Addressing Historical Trauma in the Context of our Work”
                           
Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie

Geef je snel op, want het aantal plaatsen is gelimiteerd. Leden gaan voor niet-leden. Het webinar is gratis. 

19.45 – 20.00  PAUZE


20.00 – 21.00  Algemene Leden Vergadering

1.      Opening

2.      Concept Notulen voorjaars ALV

3.      Mededelingen

4.      Website

5.      Ideeën voor nascholingsaanbod  herregistratie 

6.      Rondvraag

7.      Sluiting

De stukken voor de ALV en de informatie om in te loggen kun je te zijner tijd tegemoet zien. Aanmelden kan al wel door een mailtje te sturen naar info@daimh.nl

Graag tot 6 oktober. 

Met vriendelijke groet,