Menu Sluiten

Terugrapportage NBO onderzoek met bijdrage Greenspanfonds

In 2018 hebben Nathalie Schrijver, kinderarts en Louise Spanjerberg, kinderarts en IMH-specialist DAIMH een beroep gedaan op het Greenspanfonds. Onlangs stuurden zij onderstaand brief naar het bestuur met hierin een terugkoppeling van de pilotstudie waarvoor het geld is gebruikt.

Geacht bestuur,

Nogmaals dank dat wij aanspraak konden maken op het Greenspanfonds. Via deze brief willen wij u in het kort melden wat de bevindingen zijn van onze pilotstudie waarvoor uiteindelijk de beoogde gegevens van 20 baby’s en hun ouders zijn verzameld.

Eind 2017 zijn we in Ziekenhuis Amstelland gestart met een pilotstudie naar het effect van de  Newborn Behavioral Observation (NBO) bij te vroeg geboren kinderen in het Ziekenhuis (geboren na 32 weken). Het onderzoek is begin 2019 afgerond. Het doel van het onderzoek was om het proces van contact maken en het opbouwen van een wederzijdse band te stimuleren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de signalen bij te vroeg geboren baby’s moeilijker leesbaar kunnen zijn voor ouders.

De NBO is ontwikkeld om de mogelijkheden en vaardigheden van de baby optimaal naar voren te brengen, zodat de ouders deze (nog) beter leren kennen en dat dit de ouder meer zelfvertrouwen kan geven. De methode nodigt ouders uit zaken waar ze mee zitten aan het licht te laten komen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de uitgerekende leeftijd nadat de kinderen uit het ziekenhuis zijn ontslagen en terug komen op de polikliniek. Het ging om drie gesprekken met de NBO gecertificeerde kinderartsen over een periode van drie maanden. Van de 20 baby’s bleek 25% te vallen binnen ‘ernstig prematuur’ (28-32 weken zwangerschap) en 75% te vallen binnen ‘laat prematuur’ (32-37 weken zwangerschap). Aan het eind van de interventie bleek het welbevinden van moeders significant verbeterd, met name door het verminderen van de perceptie van stress, en bleek een toename van het vertrouwen in het ouderschap. Na afloop van de interventie gaven de moeders de NBO interventie een 8,7 en bleken ze algeheel tevreden te zijn met manier waarop de kinderartsen op respectvolle wijze de tijd voor hen en de baby namen. Voor 10% van de moeders bleef het stressniveau te hoog en hadden zij, deels door medische problemen met de baby of door gezinsomstandigheden, niet voldoende aan deze interventie van drie NBO-gesprekken.

met vriendelijke groeten,

Nathalie Schrijver, kinderarts en Louise Spanjerberg, kinderarts, IMH-specialist, DAIMH
Dr. D.J. Zevalkink en prof.dr. A. Huizink, ontwikkelingspsychologie VU Amsterdam
Mede namens Lisa Bouwhuis, afgestudeerd in 2019