Menu Sluiten

Interview Hedwig van Bakel in VROEG

DAIMH-voorzitter Hedwig van Bakel is als docent en onderzoeker verbonden aan Tilburg University. “In mijn werk richt ik me met name op de kwaliteit van de vroege ouder-kindinteractie. Het accent ligt op de vraag hoe haperingen in die prille relatie zijn bij te sturen. Niet alleen via hulpverlening, maar ook via preventie. Dit laatste heeft natuurlijk de voorkeur.”

In het interview stelt Hedwig dat het hulpaanbod te veel gericht is op gezinnen die het redelijk doen. “De focus ligt op het ondersteunen van de ouder-kindrelatie en wel vanaf de kinderwens tot de kleuterleeftijd.” Hoewel de aanpak meer en meer navolging krijgt, maakt zij zich zorgen. “Een ouder-kindbril weten op te zetten betekent niet dat je ook ouder-kind behandelingen kunt uitvoeren. Daar komt bij dat nog weinig bekend is over de effectiviteit van veel interventies.”

Anders dan pakweg tien, twintig jaar geleden heeft tegenwoordige vrijwel iedere hulpverlener oog voor de ouder-kindrelatie. Bij dit goede nieuws plaatst Van Bakel in het interview in VROEG wel een kanttekening. “Natuurlijk is het een goede zaak dat het relationele aspect meer en meer aandacht krijgt. Dat neemt niet weg dat er nog tal van witte vlekken zijn als het gaat om het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van wetenschappelijke inzichten op dit gebied. Dit aspect is de afgelopen jaren verwaterd. Het lijkt soms of de praktijk gewoon doordendert, ook op punten waarop de wetenschap adviseert even een pas op de plaats te maken.”

Lees het hele interview >>