Menu Sluiten

Chronische stress bij kinderen geeft gezondheidsproblemen

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, depressie en verslavingen. Daarom komt NCJ met een Nederlandse literatuurstudie naar Early Life Stress.

Nadat in heel Nederland werd gesproken, geschreven en gediscussieerd over het AD voorpaginanieuws ‘Test dreumesen al op stress’, (zie ook dit artikel) publiceerden het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht, Nederlands literatuuronderzoek naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien). De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten zien dat gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) een gevolg kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Ook bieden de uitkomsten veel aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek. Genoeg reden dus om de kennis hierover te vergroten.

Maar alleen literatuuronderzoek is niet voldoende. Er is meer nodig. Het NCJ heeft het initiatief genomen en in samenwerking met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Twente en TNO een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA route). Het Healthy Early Life Start (HEALS) onderzoek richt zich op het vinden van nieuwe wegen om Early Life Stress te signaleren en te voorkomen.

Iets doen aan Early Life Stress is een noodzaak, want alle kinderen verdienen het om gezond, veilig en kansrijk op te groeien.

Download het literatuuronderzoek

Bekijk de video over Early Life Stress >