Menu Sluiten

Big data voor de eerste 1000 dagen

‘Making big data meaningful for a promising start in the first 1000 days of life’. Dat is de titel van een multidisciplinair onderzoek vanuit het Erasmus MC in Rotterdam. Onderzocht wordt hoe relevante datasets, onder andere van het CBS, kunnen worden ingezet om kwetsbare kinderen en (aanstaande) ouders te ondersteunen. Dit kan door te zorgen voor tijdige doorverwijzing naar diensten die aan hun behoeften voldoen. En door het gemeentelijk beleid af te stemmen op de behoeften van kwetsbare kinderen en (aanstaande) ouders.

Met andere woorden, de algemene doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de preventie op individueel en op populatieniveau. Bij kwetsbaarheid kan worden gedacht aan problemen tijdens de zwangerschap of aan opgroeien in achterstandssituaties, bijvoorbeeld door armoede, ouderlijke verslaving of ouderlijke psychische problemen.

Door te zorgen voor tijdige doorverwijzing naar diensten die aan hun behoeften voldoen. En door het gemeentelijk beleid af te stemmen op de behoeften van kwetsbare kinderen en (aanstaande) ouders. Met andere woorden, de algemene doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de preventie op individueel niveau en op populatieniveau. Bij kwetsbaarheid kan gedacht worden aan problemen tijdens de zwangerschap of aan opgroeien in achterstandssituaties, bijvoorbeeld door armoede, ouderlijke verslaving of ouderlijke psychische problemen.

In dit proces zijn vier dingen essentieel. Ten eerste is kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen een complex probleem; het is belangrijk om dit als zodanig te onderzoeken en hierop te interveniëren. Ten tweede moet het gebruik van ‘big data’ zinvol zijn voor ouders in kwetsbare omstandigheden, hun zorgverleners en beleidsmakers. Hun behoeften en prioriteiten zijn het uitgangspunt. Daarom is stakeholderparticipatie van belang. Er wordt samengewerkt met ouders, praktijkmensen en gemeenten om ervoor te zorgen dat het onderzoek gedurende het hele project aansluit bij hun prioriteiten. Ten slotte moet het proces gericht zijn op rechtvaardigheid: bijdragen aan gerechtigheid, door actief de risico’s te vermijden die gepaard kunnen gaan met het gebruik van algoritmen, en door kinderen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen.

De aanpak bestaat uit drie delen: stakeholderonderzoek, big data-analyses en een gemeentelijk living lab. Het stakeholderonderzoek en de big data-analyses richten zich op Nederland als geheel. De gemeentelijke proeftuin heeft Rotterdam als basis, van waaruit via de Landelijke Coalitie Kansrijke Start verbinding wordt gemaakt met gemeenten in heel Nederland.

Dit project wordt geleid door dr. Tanja AJ Houweling (afdeling Volksgezondheid, Erasmus MC), in samenwerking met dr. Mijke Lambregtse-van den Berg (afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychologie (Erasmus MC), prof.dr. Wessel Kraaij (Leiden Institute of Advanced Computer Science), dr. Ageeth Rosman (Hogeschool Rotterdam), prof. dr. Simone van der Hof (Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden), dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen (Expertisecentrum William Schrikker), Lilian Weeren (Enver), de gemeente Rotterdam en een breed scala aan maatschappelijke partners.

Mijke Lambregtse-van den Berg