Menu Sluiten

Afscheid Elise Moers van Commissie Accreditatie en Registratie

Elise Moers verlaat na 7 jaar de commissie ‘Accreditatie en Registratie’ van de DAIMH. Elise heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van het accreditatie- en registratiesysteem. Zij blikt zelf terug op deze periode. Hartelijk dank, Elise, voor je inzet ! 

Ik begon 7 jaar geleden onder Pim van de Pol. Toen werden nog veel sprokkelroutes gebruikt om de erkenning als IMH-specialist rond te krijgen. We vergaderden meestal telefonisch. Dat hield in dat Pim het andere commissielid, Judy Briët, en mij afzonderlijk opbelde om te beoordelen wat we van de aanvragen voor registratie vonden. Het was best een hele puzzel om te beoordelen of iemand geregistreerd kon worden.

Daarna heb ik samen met Bernadette Spallek (als voorzitter) en Ceciel Schelvis in de commissie gezeten. Inmiddels was er een opleiding tot IMH-Specialist in Leuven gerealiseerd en timmerde ook Utrecht een opleiding in elkaar. Nadat Ceciel om persoonlijke redenen vaker verstek moest laten gaan, zijn we om beurten bij elkaar thuis gaan vergaderen. In die periode kreeg de opleiding tot IMH-Specialist bij de RINO-Utrecht onder Marja Rexwinkel en Phineke Tielenius Kruythoff steeds verder vorm.

Hedwig van Bakel volgde vervolgens Bernadette op. Omdat zij een leerstoel IMH bekleedt aan de universiteit van Tilburg werd de commissie geleid met een meer onderwijsgerichte visie. Sonja Brunink kwam erbij ter secretariële ondersteuning. Mieke van der Schoot sloot zich eveneens  aan bij de commissie. We kregen te maken met verdere ontwikkelingen binnen de opleidingen tot IMH-specialist en er werd gestart met een opleiding tot IMH-consulent.

We vergaderden inmiddels vier keer per jaar in een pand aan het Oorsprongspark in Utrecht. Dit bracht een grote boost in professionalisering van de commissie met zich mee. Tot Covid-19 de kwartaal-bijeenkomsten onmogelijk maakte. We gingen over op videoconferenties. Het was zeker in het begin een heel gedoe om een goede verbinding te krijgen.

In 2020 verliet Mieke de commissie omdat ze een andere baan kreeg. In 2021 verwelkomden we Petra Holtkamp en Sasja Duijf en verlaat ik de werkgroep in verband met mijn pensionering.

Ik heb een zeer boeiende tijd gekend in de A&R-commissie en heb zowel de werkzaamheden binnen de commissie als de opleidingen die om accreditatie vroegen zich zien ontwikkelen naar een meer wetenschappelijk onderbouwde werkwijze. Als ik het zo opschrijf is er in de 7 jaar heel veel veranderd en ben ik trots dat ik daar een steentje aan heb mogen en kunnen bijdragen.