Menu Sluiten

Aanvraagformulier Registratie IMH specialist DAIMH

  Gegevens aanvrager  Huidige aanstelling
  Voorgaande werkervaring:

  Vooropleiding

  HBOPsychologiePedagogische wetenschappenMedische wetenschappenGZ-psychologieOrthopedagoog-generalistKlinisch psycholoogPsychotherapeutAnders

  Welke HBO opleiding
  Welk specialisme in medische wetenschappen
  Welke andere vooropleiding

  Opleiding en ervaring op IMH gebied *

  De opleiding tot IMH-specialist DAIMH bestaat uit ten minste:

  • 180 uren theoretisch en praktisch onderwijs (contacturen) op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen
  • 160 uren baby observaties en uitwerking ervan (80 uur observatie + 80 uur verslaglegging) onder supervisie
  • 60 uren werkbespreking/supervisie in kleine groep van de babyobservaties
  • 180 uren literatuurstudie + praktijkopdrachten waaronder afsluitend werkstuk/eindopdracht
  • 720 uren praktijkervaring op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg (0-6 jarigen)

  Opleiding (theoretisch onderwijs) en eventuele baby observatie supervisie dient te zijn gevolgd bij een door de DAIMH erkende opleiding tot IMH-specialist en dient door de DAIMH te zijn geaccrediteerd. De opleiding dient gespreid te zijn over minstens twee jaren.

  Meerjarige volledige opleiding op gebied IMH-specialist  Cursussen op gebied IMH concepten

  Cursussen op gebied IMH diagnostiek

  Cursussen op gebied IMH behandeling

  Babyobservatie

  Bijlagen

  Akkoordverklaring

  Ja, dit formulier is naar waarheid ingevuld