Menu Sluiten

Aanvraagformulier Registratie IMH specialist DAIMH

Wil je geregistreerd worden als IMH-specialist? Dat kan!
Een registratie dient binnen een jaar na afronding van je opleiding ingediend te worden.
Voor ieder jaar dat je later je registratie aanvraagt, dien je zes nascholingspunten te kunnen overleggen.
Vijf jaar na je opleiding volgt herregistratie, zie hier de voorwaarden voor herregistratie.

  Gegevens aanvrager  Huidige aanstelling
  Voorgaande werkervaring:

  Vooropleiding

  HBOPsychologiePedagogische wetenschappenMedische wetenschappenGZ-psychologieOrthopedagoog-generalistKlinisch psycholoogPsychotherapeutAnders

  Welke HBO opleiding

  Welk specialisme in medische wetenschappen

  Welke andere vooropleiding

  Opleiding en ervaring op IMH gebied *

  De opleiding tot IMH-specialist DAIMH bestaat uit ten minste:

  • 180 uren theoretisch en praktisch onderwijs (contacturen) op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen

  • 160 uren baby observaties en uitwerking ervan (80 uur observatie + 80 uur verslaglegging) onder supervisie

  • 60 uren werkbespreking/supervisie in kleine groep van de babyobservaties

  • 180 uren literatuurstudie + praktijkopdrachten waaronder afsluitend werkstuk/eindopdracht

  • 720 uren praktijkervaring op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg (0-6 jarigen)

  Opleiding (theoretisch onderwijs) en eventuele baby observatie supervisie dient te zijn gevolgd bij een door de DAIMH erkende opleiding tot IMH-specialist en dient door de DAIMH te zijn geaccrediteerd. De opleiding dient gespreid te zijn over minstens twee jaren.

  Meerjarige volledige opleiding op gebied IMH-specialist  Cursussen op gebied IMH concepten

  Cursussen op gebied IMH diagnostiek

  Cursussen op gebied IMH behandeling

  Babyobservatie

  Bijlagen

  Akkoordverklaring

  Ja, dit formulier is naar waarheid ingevuld