ALV DAIMH verplaatst naar 2 oktober 2020

ALV DAIMH verplaatst naar 2 oktober 2020

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt ook de Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2020 te verzetten. Door de ongebruikelijke situatie waarin de coronacrisis ons dwingt, worden de jaarlijkse voor- en najaars ALV’s dit jaar gecombineerd met een webinar. Het webinar wordt gegeven door Patrick Luyten met als onderwerp mentaliseren bij complex trauma  (15.30 / 16.30Lees verder

Vacature: IMH-Youz Zoetermeer zoekt GZ-psycholoog/psychotherapeut

Vacature: IMH-Youz Zoetermeer zoekt GZ-psycholoog/psychotherapeut

Youz, specialistische zorg voor jeugd en gezin, zoekt voor team Zoetermeer, dat specialistische zorg biedt aan kinderen van 0 – 6 jaar, een GZ psycholoog en/of psychotherapeut met kennis en ervaring met cliënten met diverse (kinder)psychiatrische aandoeningen én met affiniteit voor IMH.Lees verder

MeeleefGezin professional gezocht in (de buurt van) Assen

MeeleefGezin professional gezocht in (de buurt van) Assen

Stichting MeeleefGezin is in 2012 opgezet door Infant Mental Health-specialist Femke van Trier. Tijdens haar werk ontstond bij Femke het idee dat ouders met psychische problemen hun ouderrol beter kunnen vervullen door de ondersteuning van een vrijwillig meeleefgezin. Lees verder

Voorzitters DAIMH en WAIMH-Vlaanderen breken lans voor zorg aan jonge kind

Voorzitters DAIMH en WAIMH-Vlaanderen breken lans voor zorg aan jonge kind

In de lente-editie van Vakblad VROEG staat een tweegesprek met DAIMH-voorzitter Prof dr. Hedwig van Bakel en haar collega dr. Binu Singh van de WAIMH-Vlaanderen. “Wat ons bindt, is stem geven aan wat jonge kinderen nodig hebben. En wat niet!”Lees verder

Supervisoren

Supervisoren

Op het besloten deel van de site is een lijst met supervisoren te vinden. Klik naar Mijn DAIMH, en vervolgens op DAIMH interactief – supervisie. Bent u lid, en lukt het niet om in te loggen, mail naar info@daimh.nl. om uw inloggegevens op te vragen.

Terugrapportage NBO onderzoek met bijdrage Greenspanfonds

Terugrapportage NBO onderzoek met bijdrage Greenspanfonds

In 2018 hebben Nathalie Schrijver, kinderarts en Louise Spanjerberg, kinderarts en IMH-specialist DAIMH een beroep gedaan op het Greenspanfonds. Onlangs stuurden zij onderstaand brief naar het bestuur met hierin een terugkoppeling van de pilotstudie waarvoor het geld is gebruikt.Lees verder

Leidraad voor aanstaande ouders met autisme

Leidraad voor aanstaande ouders met autisme

    Aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis hebben behoefte aan meer informatie rond ouderschap, bleek uit een peiling in 2016. Daarom is onlangs een leidraad gepubliceerd voor deze ouders en andere betrokkenen. Uit een peiling (PAS, 2016) onder ouders die zelf autisme hebbenLees verder

‘Steunpilaren’ – een inkijkje in MeeleefGezinnen

‘Steunpilaren’ – een inkijkje in MeeleefGezinnen

Koningin Máxima heeft op 16 april het eerste exemplaar van het boek ‘Steunpilaren – Meeleefgezin Wérkt’ in ontvangst genomen. Het boek bevat persoonlijke ervaringen van ouders die de zorg voor hun jonge kind delen met een meeleefgezin. Centraal in ‘Steunpilaren’ staat een methodiek om ouders die psychische problemen hebben en hun jonge kind te ondersteunen.Lees verder

Twee registers voor IMH-deskundigen

Twee registers voor IMH-deskundigen

Tijdens de Voorjaars-ALV van woensdag 27 maart, werd het openen van een tweede register voor IMH-professionals in stemming gebracht. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde in met het starten van een tweede register onder de naam IMH-consulenten. Dit register is met ingang van 1 mei 2019 open voor professionals die met 0-6 jarigenLees verderLees verder

Verslag studieavond ‘Observeren kun je leren!’

Verslag studieavond ‘Observeren kun je leren!’

Observeren en beoordelen van ouder-kind interacties staat centraal in het werken met ouders en jonge kinderen.  Maar hoe observeer je? Wat observeer je dan? Waar moet je op letten? Welke instrumenten kun je het beste gebruiken? Tijdens de studieavond op 29 januari georganiseerd door de werkgroep Het Jonge Kind, een samenwerking tussen het NIP enLees verder

Chronische stress bij kinderen geeft gezondheidsproblemen

Chronische stress bij kinderen geeft gezondheidsproblemen

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, depressie en verslavingen. Daarom komt NCJ met een Nederlandse literatuurstudie naar Early Life Stress. Nadat in heel Nederland werd gesproken, geschreven en gediscussieerd over het ADLees verder

Oproep kandidaat bestuursleden WAIMH-Vlaanderen vzw

Oproep kandidaat bestuursleden WAIMH-Vlaanderen vzw

In 2019 vinden er opnieuw verkiezingen plaats voor de samenstelling van het bestuur WAIMH-Vlaanderen vzw. Meer informatie vindt u hier. Hebt u interesse om een mandaat als bestuurslid van Waimh-Vlaanderen vzw op u te nemen en dit vanaf april 2019?  Aarzel niet en stel uw kandidatuur voor een functie in het bestuur. De functies alsLees verder

Stresstest voor de allerkleinsten?

Stresstest voor de allerkleinsten?

Het NCJ is onlangs het Healthy EArly Life Start (HEALS) project gestart. Het project richt zich op vinden van nieuwe wegen om chronische stress in de eerste levensjaren te verminderen. Samen met vijf universiteiten en twee afdelingen van TNO heeft het NCJLees verder

Verslag Studieavond Stress en Zwangerschap

Verslag Studieavond Stress en Zwangerschap

Stress en zwangerschap was het thema van de studieavond op 14 november, georganiseerd door de werkgroep Het Jonge Kind van het NIP samen met de DAIMH. Brigitte de Jong heeft een verslag geschreven van deze avond.Lees verder

Terugblik DAIMH-jaarsymposium ‘Bruggen bouwen’

Terugblik DAIMH-jaarsymposium ‘Bruggen bouwen’

Het jaarsymposium op 5 oktober was een groot succes, met mooie sprekers en hartverwarmende verhalen. Brigitte de Jong schreef een verslag van het symposium.Lees verder

DAIMH blij met actieprogramma Kansrijke start

DAIMH blij met actieprogramma Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. DAIMH omarmt dan ook het actieprogramma Kansrijke Start dat minister Hugo de Jonge (VWS) recent lanceerde. Jammer is welLees verder

Let op: Herregistratie IMH-specialist DAIMH

Let op: Herregistratie IMH-specialist DAIMH

Voor veel IMH-specialisten DAIMH is per 1 januari 2018 het vijfde jaar als specialist ingegaan. Deze leden komen in aanmerking voor herregistratie. Is dit ook op u van toepassing dan vragen wij u om voor 1 januari 2019 via het herregistratieformulier uw werkervaring en scholing op IMH-gebied van de afgelopen jaren te verantwoorden. Leidend bijLees verder

DAIMH vat vol ideeën

DAIMH vat vol ideeën

“Ik hoop dat er een kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen onderzoek en praktijk op het gebied van vroege onderkenning van problematiek bij jonge kinderen.” Dat is de hartenwens van prof.dr. Hedwig van Bakel, onze nieuwe voorzitter. Zij noemt het in een interview met Charlotte Schenning een eer het hoogleraarschap Infant Mental Health en het voorzitterschap van de DAIMH teLees verder

Toolkit Infant Mental Health

Toolkit Infant Mental Health

Op deze site vind je tools voor implementatie van IMH-zorg binnen de pre-peri-natale keten of voor samenwerkingsverbanden binnen een gemeente. Klik door op /view/ per onderwerp.  

Goede omgangsregeling ligt voor baby’s anders dan voor peuters en kleuters

Goede omgangsregeling ligt voor baby’s anders dan voor peuters en kleuters

Een echtscheiding kan van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het jonge kind.  Maar wat is de beste omgangsregeling? Deze vraag dient anders te worden beantwoord voor baby, kinderen tot vijf jaar en basisschoolleerlingen.Lees verder