Menu Sluiten

Aanvraagformulier herregistratie IMH specialist

Mocht de termijn van registratie verstreken zijn, dan ontvangt u via het secretariaat een uitnodiging om u te laten herregistreren. Leidend bij het beoordelen van de herregistratie zijn de opleidingseisen zoals deze in 2011 zijn op- en vastgesteld door het bestuur van DAIMH. De herregistratie-eisen luiden als volgt;

 1. Minimaal 160 directe patiëntgebonden uren voor nul tot zesjarigen per jaar;
 2. Minimale omvang van de werkzaamheden voor nul tot zesjarigen gemiddeld 8 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
 3. Minimale omvang van de werkzaamheden als professional in de basisdiscipline gemiddeld 20 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
 4. Minimaal 30 opleidingspunten op het gebied van Infant Mental Health over 5 jaar
  (Elk bezocht DAIMH symposium levert 6 punten op; Webinars leveren 1 punt op).
  Het is voor de registratiecommissie belangrijk om vooral ook een realistisch beeld te krijgen van de werkzaamheden van alle IMH-specialisten DAIMH. Dit is ook de reden dat we een aantal aanvullende vragen stellen in deel B van het formulier.

  De kosten voor de herregistratie bedragen € 75,–. Zodra uw aanvraag is ontvangen, krijgt u een factuur toegestuurd.
  Na betaling van de factuur zal uw aanvraag in behandeling worden genomen.

  Gegevens aanvrager
  Deel A
  2016 - Van 2 naar 3 naar …. In landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6 punten)2017 – Stress, de ultieme vijand? 6 oktober 2017 in landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6 punten)2018 – Bruggen bouwen. 5 oktober 2018 in landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6 punten)2019 – Achter en voorbij de symptomen, 4 oktober 2019 in landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6 punten)2020 – Webinar met Patrick Luyten met als onderwerp mentaliseren bij complex trauma (1 punt)2021 - Webinar met dr. Amanda Jones met als onderwerp A way of thinking about power in parent-baby relationships (1 punt)2022 - Earth, Wind & Fire. 7 oktober 2022 in Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn: (6 punten)2023 - DAIMH/Vroeg: 6 oktober 2023 De Engel in Houten: IMH BinnensteBuiten (6 punten)


  2016, Praag (23 punten)2018, Rome (23 punten)2021 WAIMH Australië (webinars - 6 punten)2023, Dublin (23 punten)
  Graag bewijs van deelname bijvoegen.

  Deel B


  A. ZelfstandigB. In loondienstC. Anders, namelijk  Akkoordverklaring