Menu Sluiten

DAIMH

De behoefte aan integratie van kennis en kunde komt nergens zo goed naar voren als bij de doelgroep 0 – 6 jarigen en hun ouders en/of verzorgers. Kwalitatief hoogstaande hulpverlening is alleen mogelijk vanuit de gezamenlijke inzet vanuit meerdere disciplines.
Het bijeen brengen van professionals die vanuit verschillende invalshoeken naar zeer jonge kinderen kijken is één van de doelstellingen van de DAIMH. De DAIMH wil een platform worden waarin deskundigen uit de verschillende velden elkaar ontmoeten in een vruchtbare uitwisseling en de kennisontwikkeling die daar het gevolg van kan zijn.

Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling gaan hand in hand. Daarnaast dient die kennisuitwisseling en ontwikkeling te leiden tot kennisoverdracht: in de vorm van opleidingen, cursussen, workshops en symposia. De DAIMH zal opleidingsactiviteiten op het vakgebied van Infant Mental Health Care actief stimuleren, o.a. door certificering.

Het bestuur van de Vereniging DAIMH bestaat uit:

  • Peter Wullems, klinisch psycholoog / psychotherapeut (secretaris)
  • Mijke van den Berg, kinder- en jeugdpsychiater
  • Claudine Dietz, klinisch psycholoog / onderzoeker (penningmeester)
  • Annemie Cabus, kinder- en jeugdpsychiater (voorzitter)
  • Pim van der Pol, orthopedagoog / GZ-psycholoog
  • Saskia Bakker, kinderarts
  • Charlotte Schenning, kinder- en jeugdpsycholoog / neuropsycholoog

Klik hier om de statuten van de Vereniging DAIMH te downloaden.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement van de vereniging DAIMH te downloaden.

Klik hier om de Meerjarenplanning van de vereniging DAIMH te downloaden,