Menu Sluiten

Aanvraagformulier Accreditatie voor studiedag / congres

Voor het aanvragen van DAIMH-accreditatie voor een studiedag of congres vragen we u om onderstaand formulier ingevuld in te zenden, aangevuld met uploads van het programma/ draaiboek en de gevraagde informatie over de sprekers. Zodra wij het formulier ontvangen hebben, zullen we uw aanvraag per mail bevestigen.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling van € 121,– ( incl € 21,– BTW) ontvangen is op rekeningnummer: NL87ABNA0498446395 Klopt?? o.v.v. Accreditatieaanvraag DAIMH studiedag / congres en de titel. Alleen volledig ingevulde accreditatieaanvragen worden in behandeling genomen.

De vergaderdata van de opleidingscommissie zijn in 2018 gepland op: …… Als uw aanvraag door de commissie behandeld is ontvangt u binnen …. dagen bericht.

De criteria die voor accreditatie gehanteerd worden staan vermeld in de volgende documenten:
Xxx (links toevoegen)

  Gegevens aanvragende organisatie en contactpersoon

  Organisatie

  Contactpersoon


  Algemene informatie studiedag/congres  StudiedagCongresAnders, namelijk

  Locatie

  Programma/draaiboek


  Deelnemers met een HBO-achtergrondDeelnemers met een WO-achtergrondDeelnemers met een HBO- en WO-achtergrond


  Inhoud cursus/opleiding


  Urenverdeling

  Diagnostiek en indicatiestelling 0-6 jaar
  Psychopathologie 0-6 jaar

  Behandeling 0-6 jaar

  Overig

  Upload programma


  Informatie over de sprekers
  *Geef van elke spreker de volgende informatie weer: naam, functie, titel, registratie (waaronder al dan niet IMH-specialist DAIMH) en stuur deze mee middels een upload.

  DAIMH-accreditatie voor een eerdere editie van deze studiedag/congres


  JaNee  JaNee
  Voorwaarden

  Ja, ik verklaar bovenstaande naar waarheid en volledig (incl. uploads) te hebben ingevuld.
  Ja, ik verklaar als contactpersoon van de organisatie dat na afloop van de studiedag / congres, bij voldoende resultaat, een certificaat verstrekt zal worden aan de deelnemers, voorzien van het accreditatienummer van DAIMH en het toegekend aantal punten.

  Zodra de aanvraag bij de DAIMH is ontvangen, sturen we u een factuur voor de kosten die de behandeling van de aanvraag met zich mee brengen.
  Dit is een voor een eendaagse cursus: € 100,- en voor een meerdaagse cursus € 200,-.
  Zodra de factuur is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
  Alleen volledig ingevulde accreditatie aanvragen nemen wij in behandeling.
  Vragen kunt u mailen naar: info@DAIMH.nl