Aanvraagformulier Accreditatie voor cursus / opleiding

Voor het aanvragen van DAIMH-accreditatie voor een cursus of opleiding vragen we u om onderstaand formulier ingevuld in te zenden, aangevuld met de uploads van het gespecificeerde draaiboek en de gevraagde informatie over de hoofdopleiders, docenten en supervisoren. Zodra wij het formulier ontvangen hebben, zullen we uw aanvraag per mail bevestigen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling van € xxx– ( incl €xxx,– BTW) ontvangen is op rekeningnummer: NL87ABNA0498446395 klopt?? o.v.v. Accreditatieaanvraag DAIMH cursus/ opleiding en de cursusnaam. Alleen volledig ingevulde accreditatieaanvragen worden in behandeling genomen. Meerdaagse cursus/ opleiding: € 200,–.????

De criteria die voor accreditatie DAIMH gehanteerd worden staan vermeld in de volgende documenten: Xxx (links toevoegen) • Zie voor de eisen gesteld aan supervisoren: opleidingsvereisten, artikel 6.3. • Zie voor de eisen gesteld aan hoofdopleiders: opleidingsvereisten, artikel 6.1. • Zie voor de eisen gesteld aan (hoofd)docenten: opleidingsvereisten, artikel 6.1 en 6.2. • Opleidingsvereisten DAIMH (met name 5.1 en 5.2) klopt Bernadette? Staat in de oorpronkelijke tekst • Bijlage I van het Reglement van toetsing De vergaderdata van de opleidingscommissie zijn in 2018 gepland op: …… Als uw aanvraag door de commissie behandeld is ontvangt u binnen …. dagen bericht.

  Gegevens aanvragende organisatie en contactpersoon

  Organisatie

  Contactpersoon

  Algemene informatie cursus/opleiding

  Locatie

  Programma/draaiboek

  Prijs

  Inhoud cursus/opleiding

  Urenverdeling

  Noteer in de onderstaande velden het aantal cursusuren en het aantal uren studiebelasting. Zie ook het document “Opleidingsvereisten DAIMH”.

  Diagnostiek en indicatiestelling 0-6 jaar

  Psychopathologie 0-6 jaar

  Behandeling 0-6 jaar

  Overig

  Draaiboek

  Stuur een in uren gespecificeerd draaiboek in, met vermelding van docenten, studieprogramma en studiebelasting. Geef aan aan welke aspecten van de opleidingsvereisten DAIMH (met name 5.1 en 5.2) is voldaan.

  Informatie over de hoofdopleiders

  *Geef van elke hoofdopleider de volgende informatie weer: naam, functie, titel, registratie (waaronder al dan niet IMH-specialist DAIMH) en stuur deze middels een upload. Uitgangspunt voor accreditatie: Per 60 uur opleiding – of een deel daarvan - is er 1 IMH-specialist DAIMH verbonden aan de opleiding. Voorbeeld: Een opleiding van 150 uur vereist medewerking van 3 IMH-specialisten DAIMH.

  Informatie over de docenten/ supervisoren

  * Geef van elke docent of supervisor de volgende informatie weer: naam, functie, titel, registratie (waaronder al dan niet IMH-specialist DAIMH) en stuur deze middels een upload. Uitgangspunt voor accreditatie: Per 60 uur opleiding (of deel daarvan) is er 1 IMH-specialist DAIMH verbonden aan de opleiding. Voorbeeld: Een opleiding van 150 uur vereist medewerking van 3 IMH-specialisten DAIMH.

  DAIMH-accreditatie voor een eerdere editie van deze cursus/opleiding

  Voorwaarden

  Ja, ik verklaar bovenstaande naar waarheid en volledig (incl. uploads) te hebben ingevuld.
  Ja, ik ben op de hoogte van de Opleidingsvereisten DAIMH. (link toevoegen)
  Ja, ik ben op de hoogte van Bijlage I van het Reglement van toetsing. (link toevoegen
  Ja, ik verklaar de cursus/ opleiding, indien aan de orde, door DAIMH te laten visiteren.
  Ja, ik verklaar als contactpersoon van de organisatie dat na afloop van de cursus/ opleiding, bij voldoende resultaat, een certificaat verstrekt zal worden aan de cursisten, voorzien van het accreditatienummer van DAIMH, het toegekend aantal punten, het totaal aantal uren van de cursus/ opleiding verdeeld naar taakgebied (diagnostiek, behandeling, overig) en het resultaat van de toetsing.
  Ja, ik heb € xxx( incl € xxx BTW) overgemaakt op rekeningnummer: NL87ABNA0498446395 o.v.v. Accreditatieaanvraag DAIMH cursus/ opleiding en de titel.