Menu Sluiten

Aanvraagformulier Accreditatie voor cursus / opleiding

  Ondergetekende vraagt accreditering aan voor:

  Gegevens aanvragende organisatie en contactpersoon

  Instelling/Organisatie
  Contactpersoon


  Algemene informatie cursus/opleiding


  Andere doelgroep:


  Draaiboek bijvoegen met vermelding van inhoud van de bijeenkomsten, literatuur (aantal pagina’s) , docenten en wijze van toetsing.

  Eerdere edities van deze bijeenkomst

  Is een eerdere editie van deze bij- of nascholingsbijeenkomst geaccrediteerd door de DAIMH:

  Data van eerdere bijeenkomsten DAIMH:

  Ondergetekende - verantwoordelijk docent/opleider van de organiserende instantie - verklaart aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  - een in uren gespecificeerd draaiboek met vermelding van (kwalificaties van) docenten en studieprogramma (inhoud, aantal contacturen en literatuur) van de cursus met het aanvraagformulier mee te zenden.
  - de cursus of nascholing, indien aan de orde, te laten visiteren;
  - na afloop van een cursus of nascholing, bij voldoende resultaat, een certificaat te verstrekken aan de cursisten.

  Voorwaarden

  Ja, ik verklaar bovenstaande naar waarheid en volledig (incl. uploads) te hebben ingevuld.

  Ja, ik verklaar de cursus/ opleiding, indien aan de orde, door DAIMH te laten visiteren.

  Ja, ik verklaar als contactpersoon van de organisatie dat na afloop van de cursus/ opleiding, bij voldoende resultaat, een certificaat verstrekt zal worden aan de cursisten, voorzien van het accreditatienummer van DAIMH, het toegekend aantal punten, het totaal aantal uren van de cursus/ opleiding verdeeld naar taakgebied (diagnostiek, behandeling, overig) en het resultaat van de toetsing.


  Zodra de aanvraag bij de DAIMH is ontvangen, sturen we u een factuur voor de kosten die de behandeling van de aanvraag met zich mee brengen.
  Dit is een voor een meerdaagse cursus €200,- en voor een opleiding €600,- .
  Zodra de factuur is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
  Alleen volledig ingevulde accreditatie aanvragen nemen wij in behandeling.

  Vragen kunt u mailen naar: info@DAIMH.nl