Menu Sluiten

Aanvraagformulier Accreditatie studiedag/congres

  Gegevens aanvragende organisatie en contactpersoon

  Organisatie

  Contactpersoon


  Algemene informatie studiedag/congres  StudiedagCongresAnders, namelijk

  Locatie

  Programma/draaiboek


  Deelnemers met een HBO-achtergrondDeelnemers met een WO-achtergrondDeelnemers met een HBO- en WO-achtergrond


  Inhoud cursus/opleiding


  Urenverdeling

  Diagnostiek en indicatiestelling 0-6 jaar
  Psychopathologie 0-6 jaar

  Behandeling 0-6 jaar

  Overig

  Upload programma


  Informatie over de sprekers
  *Geef van elke spreker de volgende informatie weer: naam, functie, titel, registratie (waaronder al dan niet IMH-specialist DAIMH) en stuur deze mee middels een upload.

  DAIMH-accreditatie voor een eerdere editie van deze studiedag/congres


  JaNee  JaNee
  Voorwaarden

  Ja, ik verklaar bovenstaande naar waarheid en volledig (incl. uploads) te hebben ingevuld.
  Ja, ik verklaar als contactpersoon van de organisatie dat na afloop van de studiedag / congres, bij voldoende resultaat, een certificaat verstrekt zal worden aan de deelnemers, voorzien van het accreditatienummer van DAIMH en het toegekend aantal punten.

  Zodra de aanvraag bij de DAIMH is ontvangen, sturen we u een factuur voor de kosten die de behandeling van de aanvraag met zich mee brengen.
  Dit is een voor een eendaagse cursus: € 100,- en voor een meerdaagse cursus € 200,-.
  Zodra de factuur is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
  Alleen volledig ingevulde accreditatie aanvragen nemen wij in behandeling.
  Vragen kunt u mailen naar: info@DAIMH.nl