Menu Sluiten

Aanmelden

Wie kunnen lid worden van DAIMH?

Professionals, met een reguliere vooropleiding van minimaal HBO-niveau in één van de disciplines
– die betrokken zijn bij de gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen,
– die werkzaam zijn in het werkveld van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul tot zesjarigen en hun ouders/verzorgers
– en/of werkzaam zijn met zwangere vrouwen en hun partner.
Leden dienen de visie en de kernboodschap van de Vereniging te onderschrijven.

Waarom lid worden?

Het lidmaatschap kent vele voordelen:
– ontmoeting en uitwisseling met collega-vakgenoten
– deelname aan een ‘digitale leeromgeving’ (in voorbereiding)
– een erkende taakdifferentiatie in de GGZ-beroepenstructuur
– korting bij studiedagen, workshops en congressen
– Nieuwsbrief
– vermelding in het ledenregister op de site en dus nationale en internationale vindbaarheid
– toegang tot ‘mijn daimh’

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 120,= per kalenderjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks 28 mei afgeschreven. Het opzeggen van het lidmaatschap dient tenminste een maand voor het beëindigen van het verenigingsjaar (1 januari tot 31 december) schriftelijk te geschieden bij het bestuur. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december. Men is verplicht om de financiële verplichtingen van het betreffende jaar na te komen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier DAIMH-lid

Registratie IMH-Specialist DAIMH

Leden van de Vereniging kunnen zich laten registreren als IMH-specialist als zij voldoen aan de volgende voorwaarden. Een IMH-specialist heeft tenminste 1300 uren opleiding gevolgd die is gespreid over tenminste twee jaren. De opleidingsuren zijn als volgt verdeeld:

– 180 uren theoretisch en praktisch onderwijs op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot zesjarigen
– 160 uren baby-observatie en uitwerking daarvan
– 60 uren werkbespreking in kleine groep onder supervisie van de baby-observaties
– 180 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten waaronder een afsluitend werkstuk
– 720 uren praktijkervaring op het werkgebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot driejarigen

Aanmeldingsformulier voor registratie specialist

Formulier herregistratie DAIMH