Menu Sluiten

Registratie | Accreditatie

Registratie IMH-Specialist DAIMH

Leden van de Vereniging kunnen zich laten registreren als IMH-specialist als zij voldoen aan de volgende voorwaarden. Een IMH-specialist heeft tenminste 1300 uren opleiding gevolgd die is gespreid over tenminste twee jaren. De opleidingsuren zijn als volgt verdeeld:

– 180 uren theoretisch en praktisch onderwijs op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot zesjarigen
– 160 uren baby-observatie en uitwerking daarvan
– 60 uren werkbespreking in kleine groep onder supervisie van de baby-observaties
– 180 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten waaronder een afsluitend werkstuk
– 720 uren praktijkervaring op het werkgebied van de (geestelijke) gezondheidszorg voor nul- tot driejarigen

Klik hier voor het aanvraagformulier registratie IMH-specialist DAIMH

Herregistratie IMH-specialist DAIMH

De herregistratie-eisen luiden als volgt;

– Minimaal 160 directe patiëntgebonden uren voor nul tot zesjarigen per jaar;
– Minimale omvang van de werkzaamheden voor nul tot zesjarigen gemiddeld 8 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
– Minimale omvang van de werkzaamheden als professional in de basisdiscipline gemiddeld 20 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
– Minimaal 30 opleidingspunten op het gebied van Infant Mental Health over 5 jaar
(Elk bezocht DAIMH symposium levert 6 punten op)

Het is voor de accreditatiecommissie belangrijk om een realistisch beeld te krijgen van de werkzaamheden van de IMH-specialisten DAIMH. Vandaar dat ook daar aanvullende informatie over wordt ingewonnen.

Klik hier voor het aanvraagformulier HERregistratie IMH-specialist DAIMH

Accreditatie DAIMH

Klik hier voor een overzicht van door DAIMH geaccrediteerde cursussen en opleidingen