ZERO TO THREE komt met DC:0-5

ZERO TO THREE komt met DC:0-5

In 2017 zal de DSM-5 in gebruik worden genomen. In verband hiermee is een nieuwe editie van de DC: 0-3R in ontwikkeling. De DC:0–5™ wordt eind 2016 in Amerika gelanceerd, samen met een geheel nieuw trainingsprogramma.

Op woensdag 5 april geeft Guy Couturier – die als enige Europeaan betrokken is bij de herziening – een presentatie over de DC 0-5. Aanvang 17.30 uur, voorafgaand aan de ALV

Omdat de DSM-IV niet geëigend was om stoornissen bij baby’s en peuters te classificeren, is er in 1994 voor deze doelgroep een apart classificatiesysteem ontwikkeld de ‘Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood’ (Zero To Three, 2005), ook wel ‘DC: 0-3’ genoemd. Het systeem is ontwikkeld als aanvulling op de DSM-IV en ook vertaald in het Nederlands. In 2005 is het systeem herzien.

Van DC:0-3R naar DC:0–5™
De DC: 0-3R is een belangrijk hulpmiddel in de klinische praktijk en is richtinggevend ten aanzien van effectieve interventiebenaderingen. Door het gebruik van een classificatiesysteem met meerdere assen helpt het professionals om breed te kijken en de juiste interventiestrategie in te zetten.

In 2017 zal de DSM-5 in gebruik worden genomen. ZERO TO THREE heeft aangekondigd dat er in verband hiermee een nieuwe editie komt van de DC: 0-3R, de DC:0–5™. Nieuw is dat de herziene editie stoornissen omvat die kinderen kunnen hebben tussen de geboorte en hun vijfde jaar. De criteria zijn aangepast zodat ze beter van toepassing zijn op nog jongere en iets oudere kinderen. Ook is een aantal nieuwe stoornissen toegevoegd zoals Relationship-Specific Disorder of Early Childhood, Dysregulated Anger and Aggression Disorder of Early Childhood en Atypical Social-Communication Emergent Neurodevelopmental Disorder.
Het meerassig system blijft, maar de meeste assen worden wel flink aangepast.

Trainingsprogramma
Bij de herziening van de DC: 0-5™ hoort een geheel nieuwe training. Deze tweedaagse training wordt door ZERO TO THREE gegeven.

Meer weten?
Voor meer informatie over het boek en de training zie de site van ZERO TO THREE