ALV DAIMH verplaatst naar 2 oktober 2020

ALV DAIMH verplaatst naar 2 oktober 2020

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt ook de Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2020 te verzetten. Door de ongebruikelijke situatie waarin de coronacrisis ons dwingt, worden de jaarlijkse voor- en najaars ALV’s dit jaar gecombineerd met het Symposium, dat (onder voorbehoud) gepland staat op vrijdag 2 OKTOBER 2020.

Onderwerp van het symposium is Observatie en Reflectie.

Notulen, jaarverslag en financiële stukken zullen u tegen die tijd worden toegestuurd.