Voorjaarsbijeenkomst over geweld en verwaarlozing & ALV

Voorjaarsbijeenkomst over geweld en verwaarlozing & ALV

De Algemene Ledenvergadering wordt twee keer per jaar gehouden. De eerstvolgende  vindt plaats op woensdag 27 maart in Hotel Restaurant Van der Valk in Breukelen. Aanmelden kan tot en met 25 maart!

Het thema van de voorjaarsbijeenkomst is geweld en (emotionele) verwaarlozing in gezinnen. Aanleiding zijn twee recente boekpublicaties over dit onderwerp. DAIMH is blij dat Paulien Bom en Yael Meijer met enthousiasme hebben gereageerd om te vertellen over hun onderzoek.

Paulien Bom (‘Als het misgaat thuis’ 2018) staat stil bij de beleving van de ouders. Ze vertelt over de interviews die ze samen met Herman Baartman voerde met ouders die de moed opbrachten om te praten over wat het met hen deed toen hulpverleners zich zorgen maakten over de veiligheid van hun kind en zich met het gezin bemoeiden of zelfs ingrepen.

Paulien: “Alle ouders die ik heb geïnterviewd voor het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders begonnen vol verwachting aan hun ouderschap. Zoals alle ouders dat doen. Toch ging het mis, waren er zorgen over de veiligheid van de kinderen. Instanties en hulpverleners bemoeiden zich met het gezin, soms werden kinderen uithuisgeplaatst. Dat is een heftige en veelal traumatische ervaring die vaak bovenop andere trauma’s komt. En toch, aan het eind van hun verhaal, vertellen deze ouders, en soms ook  met  trots, dat ze veel geleerd hebben en er sterker uitgekomen zijn. Dan valt er een stilte en zeggen ze, terwijl de pijn van hun gezicht te lezen is: de prijs was wel heel erg hoog, voor mijn kinderen en voor mezelf. Hoe creëer je een omgeving waarin ouders mogen en kunnen leren om  met vallen en opstaan – want zonder dat gaat het niet – hun verwachtingen waar te maken maar waarin het leergeld dat vooral kinderen moeten betalen binnen de perken blijft?”

Yael Meijer (‘Kiekeboem!’ 2018) belicht op welke factoren je binnen gezinnen met (zeer) jonge kinderen kunt letten om vroegtijdig te kunnen signaleren. Ze vertelt hoe je aan ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Ze geeft voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips.

Yael: “Als er sprake is van geweld in huis, geldt de gouden regel dat veiligheid prioriteit heeft. Zonder veiligheid, geen ontwikkeling en alleen maar meer beschadiging van het kind. Deze gouden regel is er niet voor niets, want de impact van geweld in afhankelijkheidsrelaties, vooral ook bij de jongste kinderen, is groot, soms direct zichtbaar, maar soms ook pas later in het leven. Dat gegeven drukt op de schouders van de betrokken professionals: hoe draag je adequate zorg voor de zo urgente fysieke en emotionele veiligheid van het kind, als ouders hier onvoldoende toe in staat blijken? Dilemma’s, uitdagingen en adviezen komen in deze lezing aan bod.”

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via info@daimh.nl
Voor leden is de toegang gratis. Voor niet leden is de prijs € 25,=

Datum:
Woensdag 27 maart 2019

Programma:
17.30 uur         Ontvangst met koffie / thee en een broodje
18.00 uur         Inhoudelijk programma
19.45 uur         Pauze
20.00 uur        Algemene Leden Vergadering
21.00 uur        Sluiting

Plaats:
Hotel Restaurant Van der Valk – Breukelen.