Vacature PsyMens zoekt IMH-specialist regio Eemland / Utrecht

Vacature PsyMens zoekt IMH-specialist regio Eemland / Utrecht

PsyMens zoekt -ter versterking van haar IMH team- een IMH-specialist. Deze is BIG geregistreerd GZ-Psycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, klinisch psycholoog, arts of jeugdarts of kinder- en jeugdpsycholoog NIP met een (bijna) voltooide opleiding tot IMH-specialist. Het is tevens een pre wanneer je een afgeronde of gestarte opleiding Cognitieve gedragstherapie (CGT) hebt. Verder heb je affiniteit, kennis en ervaring met een brede Kind & Jeugd doelgroep, in het bijzonder in de Infant Mental Health. Ook sta je open voor een training in kortdurende behandelingen o.a. op basis van E-health en het afnemen van ROM-metingen.

Lees hier de volledige vacature >>

De IMH-specialist bij PsyMens speelt een belangrijke rol wanneer de ouder-kindrelatie te veel onder druk staat, of als er sprake is van een verstoorde ouder-kindrelatie door bijvoorbeeld hechting- en/of traumaproblematiek, regulatieproblemen bij het kind, ontwikkelingsproblematiek of psychopathologie bij ouder en/of kind. Als IMH-specialist heb je de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor triage, diagnosticeren en het behandelen van de ouder-kindrelatie. De IMH-specialist observeert, interpreteert, diagnosticeert, behandelt en herstelt de ouder-kindrelatie. Je hebt diepgaande kennis over de ouder-kindrelatie en de vroege ontwikkelingspsychopathologie om te kunnen diagnosticeren. Daarnaast heb je uitgebreide kennis van trauma en hechting. Je bent vaardig in het uitvoeren van waar mogelijk ‘evidence- based’ interventies, die de ouder-kindrelatie laat herstellen.

Over de functie

– Je behandelt en begeleidt (aanstaande) ouder(s) dan wel het gezinssysteem en het kind of jeugdige met (soms ernstige) sociaal-emotionele problemen en/of ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
– Je doet intakes bij (jonge) kinderen en jeugdigen.
– Je doet zelfstandig (intelligentie-, persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch) onderzoek inclusief de verslaglegging.
– Je voert ouder-kind observaties uit.
– Je voert specialistische IMH behandelingen uit.
– Je werkt in de rol van (mede)behandelaar nauw samen met de professionals werkzaam binnen het team.
– Het gaat om een dienstverband van 24 – 36 uur

PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medische specialistische erkenning die werkzaam is op het terrein van de generalistische zorg, maar met name de specialistische zorg. PsyMens heeft meerdere vestigingen in Midden-Nederland. Wij bieden een hooggekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod aan volwassenen, kinderen en jongeren die op verandering en verbetering gerichte zorg nodig hebben.

De volledige vacature – lees hier verder >>