Training ZeroToThree DC: 0–5™ exclusief bij RINO Amsterdam

Training ZeroToThree DC: 0–5™ exclusief bij RINO Amsterdam

De ZeroToThree DC: 0–5™ training komt naar Nederland. Docent Guy Couturier gaat de training verzorgen. Als één van de vijftien geselecteerde internationale experts is Couturier betrokken geweest bij het ontwikkelen van de ZeroToThree DC: 0–5™. De eerste driedaagse training is inmiddels al vol, maar de RINO heeft nieuwe data.

Docent Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist van RINO Amsterdam. Als enige Europeaan is hij gecertificeerd om de ZeroToThree DC: 0–5™ training te geven.

Begrippenkader
De DC:0-5 ™ training, ontwikkeld door Amerikaanse en internationale experts, biedt de deelnemer handvatten om verschillende variaties in de vroege ontwikkeling op een genuanceerde manier in kaart te brengen. Aan de orde komen triage, intake, diagnostiek en indicatiestelling.  Ingegaan wordt op de specifieke factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders.  ZeroToThree DC: 0–5™ biedt een begrippenkader om deze factoren te ordenen. Niet alleen om daarover met ouders en collega’s te communiceren, maar ook om de invloed van de omgeving en de cultuur op de vroege ontwikkeling en relaties te verwoorden.

Doelgroep
Bij de organisatie van de training werken RINO Amsterdam en RINO Vlaanderen samen met de organisatie ZeroToThree, de officiële aanbieder van de DC:0–5™  training. De training is ontwikkeld voor ervaren hulpverleners die werken met baby’s en jonge kinderen en hun ouders: IMH-specialisten, GZ-psychologen en klinisch psychologen, orthopedagogen, kinderartsen, kinderpsychiaters, kinderverpleegkundigen en andere professionals.

Training
De eerste driedaagse training is al vol. Maar er zijn twee extra trainingen ingepland:  op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus en op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober. De training bestaat uit de tweedaagse geautoriseerde training voor professionals. De derde dag staat in het teken van casuïstiekbespreking en de bruikbaarheid van de DC:0-5 in het Nederlands taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Caribische delen van het Koninkrijk).

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Doe het snel want er zijn per training slechts 14 plaatsen beschikbaar.