Studieavond Systemisch werken in het IMH-veld

Studieavond Systemisch werken in het IMH-veld

De studieavond is een gezamenlijke activiteit van de Werkgroep Het Jonge Kind van het NIP en de DAIMH. Genuanceerd en onderbouwd observeren en behandelen van interacties en relaties, hoe werkt dat? Aan bod komen zaken als prikkelverwerking en regulatie, observatie ouder-kind interactie en gezonde vroege ontwikkeling (1001 kritieke dagen). We zullen reflecteren op de specifieke kenmerken van de vroege gezinsontwikkeling, zowel de gezonde ontwikkeling als situaties waar problemen of stoornissen zijn.

Sprekers zijn:

  • Monique van Kuijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut die het Lausanne Picknick Spel zal presenteren: de achtergrond, theorie en uitvoering ervan. Zij zal dit illustreren met korte filmfragmenten.
  • Hedwig van Bakel, voorzitter van de DAIMH, GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar Infant Mental Health, gaat vertellen over het beoordelen van ouder(s)-kind interacties: betrouwbaarheid, interpretatiebias en de valkuil van normen en waarden. In haar presentatie gaat ze in op welke wijze interacties en interactiemomenten het beste worden beoordeeld om uiteindelijk ook in een diagnostisch proces valide uitspraken te kunnen doen over de manier waarop ouders en jonge kinderen met elkaar omgaan. Videomateriaal zal worden gebruikt om eea toe te lichten.

Globaal programma:

18.45 inloop
19.15 eerste spreker
20.15 pauze
20.30 tweede spreker
21.00 afsluiting en borrel

Accreditatie
Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd voor het NIP Register Kinder- en Jeugdpsycholoog/ NVO register Orthopedagoog Generalist. Deze punten gelden ook voor SKJ geregistreerden. Vergeet dus niet uw SKJ nummer in het aanmeldformulier te vermelden!

Locatie: HNK gebouw, NIP, 2e etage, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht

Kosten
Toegang NIP lid: € 30,-
Toegang DAIMH lid: € 35,-
Toegang NVO lid: € 40,-
Toegang niet leden: € 60,-
Toegang studenten (lid van SPS): € 15,-

Voor aanmelden, klik hier