Slapen en slaapproblemen bij het jonge kind

Slapen en slaapproblemen bij het jonge kind

Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseert een bijeenkomst met twee experts over integrale aanpak van moeilijkheden met slapen bij (zeer) jonge kinderen. Hierbij zijn zowel zorgprofessionals als geïnteresseerde ouders welkom.

Centraal staat de presentatie van een position paper over slapen en slaapproblemen bij (zeer) jonge kinderen. Dit paper is geschreven door een speciaal daarvoor bijeengekomen expertisegroep, op verzoek van de werkgroep het Jonge Kind van het NIP. De paper is tot stand gekomen in samenwerking met de DAIMH en stichting Babywerk en in reactie op de recente JGZ-richtlijnen voor slapen en slaapmoeilijkheden bij kinderen. De position paper wordt binnenkort gepubliceerd. Op deze studieavond is er voor u vast een preview, met een wetenschappelijke onderbouwing en de toepassing in de alledaagse praktijk.

Sprekers

Dr. Maartje Luijk, universitair hoofddocent bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgt het wetenschappelijke deel en vertelt over de wetenschappelijke onderbouwing waarop deze position paper tot stand is gekomen.

Gerinda van Haaften, GZ psycholoog / in opleiding tot IMH specialist, betrokken bij Stichting Babywerk en werkzaam vanuit een vrijgevestigde praktijk met eigen behandelaanbod. Zij vertaalt de position paper naar de praktijk: hoe krijg je achtergrondproblematiek beter in beeld wanneer slapen de aanmeldklacht is.

Op deze avond dus een mooie combinatie van onderzoek en praktijk en voor u als deelnemer gelegenheid mee te praten en vragen te stellen aan professionals met verschillende expertise op dit gebied.

Locatie en kosten

De bijeenkomst vindt plaats in centrum Utrecht, van 19.00 – 21.30 uur, voor soep en broodjes worden gezorgd.
Entree:
€ 30,- voor NIP-leden
€ 45,- voor NVO leden
€ 45,- voor DAIMH leden
€ 60,- voor geen leden
€ 10,- Studenten (lid SPS)

Voor meer informatie en opgeven, klik hier