Menu Sluiten

Meet Up IMH Nijmegen

Jullie zijn allen collega’s in het werkveld Het Jonge Kind en de Ouders. Graag ontmoeten we jullie persoonlijk zodat we met elkaar een zichtbaar en herkenbaar Infant Mental Health netwerk kunnen vormen.

Wij zijn Carlijn Hendrikx, Elske Ensink en Hetty Jonker, respectievelijk Infant Mental Health Specialist i.o. en zelfstandig werkend als thuisbehandelaar en preventiewerker (Carlijn), Elske in het ziekenhuis als psycholoog en cognitief therapeut en actief in opzetten van IMH in het ziekenhuis, en Hetty Jonker, psychotherapeut, IMH specialist en systeemtherapeut, tot einde van het jaar werkzaam in eigen praktijk.

Doel:  

  • Samenkomen en speed-daten om elkaar te leren kennen
  • Starten met creëren van commitment op gezamenlijke visie
  • Stilstaan bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen

Wanneer:

Datum: 3 februari 2022
Tijd: 15.00-18.00 uur                 
Plaats:  Online, mogelijk hybride

 Aanmelden bij IMH Nederland

Conform de uitgangspunten van Zero to Three en imh nederland, en rekening houdend met een brede IMH visie zal de uitnodiging verzonden worden aan betrokkenen in de domeinen Lichamelijke gezondheid, Geestelijke gezondheid, Veiligheid en bescherming, Preventie, vroeg signalering en (vroeg) interventie, en Opvang leren en werk.

Wij maken daartoe gebruik van de gegevens van de eerdere regiobijeenkomst Gelderland door imh nederland georganiseerd, van de openbare gegevens van de DAIMH, en van degenen in ons eigen netwerk die toestemming hebben verleend.

Graag ontmoeten wij jullie.

Reacties en suggesties zijn welkom op het adres van Carlijn Hendrikx, Carlijn Hendrikx <carlijn-hendrikx@hotmail.com>    Aanmelden bij IMH Nederland

NAIMH: voor het gemak: Nijmeegse Associatie Infant Mental Health

Elske, Carlijn, Hetty.