Menu Sluiten

Let op: Herregistratie IMH-specialist DAIMH

Voor veel IMH-specialisten DAIMH is per 1 januari 2018 het vijfde jaar als specialist ingegaan. Deze leden komen in aanmerking voor herregistratie.

Is dit ook op u van toepassing dan vragen wij u om voor 1 januari 2019 via het herregistratieformulier uw werkervaring en scholing op IMH-gebied van de afgelopen jaren te verantwoorden.

Leidend bij het beoordelen van de herregistratie zijn de opleidingseisen zoals deze in 2011 zijn op- en vastgesteld door het bestuur van DAIMH. De herregistratie-eisen luiden als volgt;

  • Minimaal 160 directe patiëntgebonden uren voor nul tot zesjarigen per jaar;
  • Minimale omvang van de werkzaamheden voor nul tot zesjarigen gemiddeld 8 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
  • Minimale omvang van de werkzaamheden als professional in de basisdiscipline gemiddeld 20 uur per week, gedurende minimaal drie jaren voorafgaand aan de datum van de verlengingsaanvraag;
  • Minimaal 30 opleidingspunten op het gebied van Infant Mental Health over 5 jaar
    (Elk bezocht DAIMH symposium levert 6 punten op).

Het is voor ons belangrijk om vooral ook een realistisch beeld te krijgen van de werkzaamheden van alle IMH-specialisten DAIMH. Dit is ook de reden dat we een aantal aanvullende vragen stellen in deel B van het formulier.

Download het Herregistratie formulier DAIMH: u kunt dit óf in pdf per mail sturen naar info@daimh.nl of per post naar: DAIMH, Schutterhoeflaan 24, 3832 GS Leusden.

Wij zullen alle aanvragen voor herregistratie zorgvuldig beoordelen. Daar waar onduidelijkheid bestaat, zullen wij contact met u opnemen.

Bestuur DAIMH