Infant Mental Health in het ziekenhuis

Infant Mental Health in het ziekenhuis

In het Tijdschrift voor Psychotherapie heeft in juni 2016 een artikel gestaan over Infant Mental Health in het ziekenhuis. Dit artikel is geschreven door Fernanda Sampaio de Carvalho, IMH-specialist DAIMH en Monique van Dijk, universitair hoofddocent Sophia Kinderziekenhuis.

De gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kind begint tijdens de zwangerschap en wordt verder gevormd in contact met het kind. In het artikel wordt beschreven wat (aanstaande) ouders bij belaste zwangerschappen en extreme vroeggeboorte van hun kind meemaken in een academisch ziekenhuis. Hun zorgen, dilemma’s en worstelingen kunnen gevolgen hebben voor hun functioneren als ouders en de relatie met hun kind. Ook de kwaliteit van het contact met de staf van het ziekenhuis kan hierdoor beïnvloed worden.

De ervaringen en de mogelijke gevolgen voor de ouder-kindrelatie worden vanuit de Infant Mental Health-visie beschreven en aan de hand van een kwalitatief en inventariserend dossieronderzoek nader uiteengezet.

Gespreksthema’s
In 2013 kregen 61 ouderparen op initiatief van de behandelend arts of verpleegkundige na overleg met de ouders, psychotherapeutische ondersteuning. Ingebrachte gespreksthema’s door de ouders waren: gezondheidsproblemen van de ouders, zorgen over de medische situatie van het kind, emotionele problemen zoals schuldgevoelen, gevoelens van verdriet, schaamte of verwarring, problemen met communicatie met professionals en borstvoeding.

Psychologische ondersteuning
De psychologische ondersteuning varieerde van eenmalige (crisis)gesprekken tot behandelingen van vier maanden (tot aan ontslag van het kind) met een psychotherapeutisch proces, waarbij reflectie mogelijk was en er naar betekenisverlening gezocht kon worden. De psychologen deden interventies gericht op ondersteuning van de ziekenhuisopname, de ouder-kindrelatie en het ondersteunen van het verpleegkundig en medisch personeel. Er werden hierbij onder andere mentaliseren bevorderende technieken gebruikt. De therapeutische attitude bestond onder meer uit het creëren van een holding environment, een accepterende, niet-veroordelende houding en het bieden van containment. De psychologen probeerden zogenaamde splijtingsprocessen en fragmentatie tegen te gaan, door verbindingen te leggen tussen de verschillende professionals en tussen ouders en professionals.

IMH-visie
Het onderzoek geeft een indruk van de moeilijkheden die (aanstaande) ouders meemaken met een zwaar belaste zwangerschap of met een kind dat opgenomen is op de intensive care neonatologie. De gehanteerde IMH-visie laat zien hoe de moeilijkheden kunnen doorwerken in de ouder-kindrelatie. De informatie uit het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de inhoud van een mogelijk te ontwikkelen interventieprogramma gestoeld op de IMH-vise. In de discussie concluderen de auteurs dat de zorgen die ouders aangaven tijdens de gesprekken ook actueel lijken te zijn bij ouders van jonge kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen of medische complicaties. Duidelijk is geworden dat psychotherapeutische hulp op klinische afdelingen verloskunde en neonatologie in een behoefte lijkt te voorzien.

Zie: Tijdschrift voor Psychotherapie, uitgave 4 / 2016
Infant Mental Health in het ziekenhuis: Psychotherapeutisch werk op afdelingen verloskunde en neonatologie
Auteurs:Fernanda Sampaio de Carvalho, Monique van Dijk