IMH-generalist, een nieuwe opleiding op het gebied van IMH

IMH-generalist, een nieuwe opleiding op het gebied van IMH

De visie en het werkgebied van IMH zijn van groot belang voor alle professionals die werken met zwangeren en hun partners en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. Niet alleen voor IMH-specialisten. Om die reden start RINO Groep Utrecht binnenkort de opleiding tot IMH-generalist.

Al langer bestaat de opleiding tot IMH-specialist. Binnenkort start RINO Groep Utrecht hiernaast de opleiding tot IMH-generalist. De IMH-generalist heeft aan het eind van de opleiding expertise in de preventie, het observeren, herkennen, begeleiden, ondersteunen en behandelen van de relatie tussen ouders en (ongeboren) kind. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de generalist om op basis van aantoonbare signalen te constateren of de ouder-kind relatie te veel onder druk staat, er sprake is van een verstoorde ouder-kind relatie, onveilig opgroeien door trauma, geen goede hechting tussen kind en ouder of psychopathologie bij ouder of kind.

Problemen waarmee jonge kinderen vaak aangemeld worden, zijn voeden, eten, huilen, slapen en gedrag. De vraag is of het om tijdelijke, voorbijgaande problemen gaat of dat het om symptomen gaat van ernstigere problematiek. Ook kan er sprake zijn van specifieke problemen bij de ouder zoals psychiatrische problematiek of onverwerkt trauma. Daarbij wordt de ouder niet alleen als volwassene met eigen problematiek gezien, maar ook vanuit het ouderschap. Als ouder die het beste voor het kind wil, maar ook als ouder die mogelijk vanuit eigen problematiek ongewild en onbedoeld minder beschikbaar is. Verder wordt stilgestaan bij de vraag welk effect dat heeft op de beleving van het ouderschap en op de relatie met het kind. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

Modulair
De opleiding tot IMH-generalist is een modulaire opleiding, waarbij de deelnemer na twee kerncursussen zelf de volgorde van de overige cursussen kan kiezen. De opleiding sluit aan bij de transitie en transformatie en is integratief, cyclisch en modulair opgebouwd. Er wordt multidisciplinair opgeleid. De verschillende beroepsgroepen die met zwangeren en jonge kinderen en gezinnen werken ontmoeten elkaar in de opleiding: aankomende IMH-specialisten en IMH-generalisten volgen samen in één groep onderwijs . Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen. In subgroepen is op casuïstiekniveau aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en rol, passend bij de IMH-visie.

De opleiding start in september 2016.

Verder lezen >>

Bij vragen kunt u contact opnemen met infodesk@rinogroep.nl /  030 230 84 50