Gezocht: IMH professionals die met gezinnen met jonge kinderen werken

Gezocht: IMH professionals die met gezinnen met jonge kinderen werken

De Universiteit van Amsterdam is bezig met de (door)ontwikkeling van de oudervragenlijst (de Attachment Insecurity Screening Inventory 2-5 jaar (AISI))  die inzicht geeft in de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen de ouder/opvoeder en hun kind (2-5 jaar). Op basis van focusgroepen met professionals, interviews met ouders en gehechtheidsexperts is de AISI grondig aangepast.

Op dit moment hebben we het nieuwe instrument uitgezet bij 100 gezinnen voor een eerste proefafname, deze pilot loopt nog enkele weken. N.a.v. deze eerste test zullen we het instrument nog wat verder bijschaven en zwakke items verwijderen. In juni zullen we dan starten met het validatieonderzoek naar het nieuwe instrument, waarbij ook normscores worden ontwikkeld. Dat onderzoek bestaat uit het éénmalig afnemen van het nieuwe instrument + wat extra lijsten (zoals de SDQ) bij 400 ouders met een kind van 2-5 jaar. We zijn nog hard op zoek naar extra instellingen/praktijken die interesse hebben in het meewerken aan het onderzoek. Dat kan al wanneer een instelling denkt enkele ouders bereid te vinden om in de periode juni-december 2018 de vragenlijsten in te vullen! Werkt u in een instelling of praktijk met ouders en jonge kinderen en bent u geïnteresseerd in het instrument of in deelname aan het onderzoek? Stuur dan een mailtje naar AISI@uva.nl

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren