Enkele impressies van het 15e WAIMH-congres in Praag

Enkele impressies van het 15e WAIMH-congres in Praag

Om de twee jaar organiseert WAIMH een groot internationaal congres. Dit jaar vond dit plaats van 29 mei tot 2 juni in Praag. De 1500 deelnemers van 61 verschillende nationaliteiten gaven een goede afspiegeling van de internationale, interculturele en overstijgende oriëntatie van Infant Mental Health.

Thema van de 2016-editie was ‘Infant Mental Health in a rapidly changing world: conflict, adversity and resilience’. De huidige (en vertrekkende) Israëlitische voorzitter van de WAIMH, Miri Keren, zette in haar openingswoord meteen de toon door de parallel te schetsen tussen het moeizame proces van totstandkoming van het congres met een gecombineerde Israëlitisch-Palestijnse organisatiecommissie en de ‘totstandkoming’ van een baby in een risicovolle omgeving. Voor deze organisatie waren veel moed, vasthoudendheid en hoop nodig, naast containment van de wetenschappelijke commissie.

Getuigenissen
Omwille van de veiligheid moest uiteindelijk voor Praag worden gekozen in plaats van Tel Aviv. Met medewerking van een Tsjechisch congresbureau, ging Praag daardoor als noodzakelijke transitionele ruimte fungeren. Deze beeldspraak werd aangrijpend geïllustreerd door het optreden en de getuigenissen van de adolescenten uit de gemengd Israëlitisch-Palestijnse band en door de onvoorziene en noodgedwongen afwezigheid van het Palestijns lid van de organisatiecommissie, Ghassan Abdallah, ten gevolge van bureaucratische visumcomplicaties.

Politiek-maatschappelijke lading
Door zijn thematiek en het huidig tijdsgewricht kreeg het WAIMH-congres een meer dan gemiddelde politiek-maatschappelijke lading, die een groot appèl deed op onze, niet alleen professionele maar ook individuele, morele en ethische standaarden. Het overvolle programma stimuleerde de kennishonger, doch noopte ook tot keuzes. Door de mix van stimulerende lezingen, inspirerende intercollegiale contacten en menig hartelijk weerzien, ontstond tijdens het voortschrijden der congresdagen, die typische WAIMH-sfeer van laagdrempelige gemoedelijkheid enerzijds en psychologische en filosofische diepgang anderzijds.

Nog een prettige bijkomstigheid: dit was voor mij het allereerste congres waar de techniek feilloos verliep. Een waar Tsjechisch huzarenstukje.

Annemie Cabus,
oud voorzitter DAIMH