DAIMH-jaarsymposium over DC:0-5: Achter en voorbij de symptomen

DAIMH-jaarsymposium over DC:0-5: Achter en voorbij de symptomen

ACHTER EN VOORBIJ DE SYMPTOMEN:  Signalering, diagnostiek en behandelplanning bij baby’s, peuters en kleuters

De nieuwe DC:0-5 vormt de invalshoek van het 14Jaarsymposium van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health). Tijdens dit symposium, dat plaatsvindt op 4 oktober in Baarn, krijgen deelnemers een schat aan kennis aangereikt over de theoretische, wetenschappelijke  en klinische achtergrond van de DC:0-5 en de implicaties voor de dagelijkse praktijk.

Inschrijven kan via deze link en uiteraard krijgt u korting als lid van de DAIMH of van de WAIMH-Vlaanderen. Geeft u zich op voor 1 augustus, dan maakt u ook nog gebruik van de vroegboekkorting.

Bij vroegkinderlijke psychische en ontwikkelingsstoornissen is er een nauwe verwevenheid tussen kind- en omgevingsfactoren. Goed signaleren, diagnosticeren en classificeren van een dergelijke stoornis is niet alleen een hele uitdaging, maar ook een voorwaarde voor effectieve en afgestemde vroege interventies en behandeling. De nieuwe DC:0-5 (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early childhood) biedt professionals een model voor het verkrijgen, ordenen en integreren van informatie over het kind in zijn/haar omgeving. Dit gebeurt vanuit een ontwikkelings- en contextueel perspectief, rekening houdend met verschillen in sociaal-culturele normen en waarden.

Tijdens dit symposium worden aspecten van de verschillende dimensies van diagnostiek en classificatie uitgelicht. Dit gebeurt op het niveau van het kind en van de omgeving in hun onderlinge samenhang. Verder komen de toepassing van de DC:0-5 en implicaties voor praktijk en beleid in de vorm van workshops aan bod. Met dit symposium hoopt de DAIMH u weer met kennis over I(EC)MH (Infant and Early Childhood Mental Health) te verrijken en te inspireren.

Klik hieronder voor de folder met het hele programma:
DAIMH-symposium_2019

Direct inschrijven kan via deze link