Bijval voor belang eerste 1001 Kritieke Dagen

Bijval voor belang eerste 1001 Kritieke Dagen

Ruim een jaar geleden is in Nederland het Manifest 1001 Kritieke Dagen gelanceerd. Doel van dit initiatief is het belang te agenderen van een gezonde emotionele ontwikkeling in de prenatale fase en de eerste twee levensjaren van een kind. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt.

In de eerste 1001 kritieke dagen zijn de hersenen volop in ontwikkeling. Stress en een onveilige hechting in deze periode kunnen ernstige gevolgen hebben voor de rest van het leven, zowel sociaal, emotioneel als lichamelijk. Cruciaal voor een gezonde ontwikkeling is dat ouders vanaf de geboorte de signalen van hun kind herkennen en erkennen. Met name bij kwetsbare ouders is dat geen vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat de kinderen van deze ouders een groter risico lopen op problemen later in hun leven.

Doel
NIP (sectie Het Jonge Kind), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Dutch Assiociation for Infant Mental Health (DAIMH) en de Stichting Babywerk vinden dit onverantwoord. Daarom hebben zij in 2015 het initiatief genomen om een Nederlandse versie uit te brengen van het manifest 1001 Critital Days, dat in Engeland brede politieke steun heeft gekregen. Het manifest beoogt nieuwe inzichten in de praktijk van hulp rond de zwangere en het zeer jonge kind te integreren in de bestaande zorg. Dit leidt niet alleen op den duur tot kostenbesparing in de zorg, maar vooral tot een betere kwaliteit van leven van talloze kinderen en hun ouders.

Adhesie
Om steun te verwerven voor dit pleidooi zijn tal van organisaties gevraagd het manifest te ondertekenen. Hier is massaal gehoor aangegeven. Ook is het manifest aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met als resultaat dat de eerste gemeenten er inmiddels toe over gaan om hechtingsproblematiek onderdeel te maken van het JGZ-beleid.

Mede door al deze adhesie heeft het Ministerie van VWS recent de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van jeugdtrauma’s en onveilige hechting op latere gezondheid. De kerngroep van 1001 Kritieke Dagen heeft hierover begin november met de Gezondheidsraad gesproken. Ook is in november tijdens een bijeenkomst van de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie en de PvdA een deelsessie gewijd aan 1001 Kritieke Dagen. De initiatiefnemers van het manifest hebben deze gelegenheid aangegrepen om aanbevelingen mee te geven voor beleid.

Vervolgacties
In 2017 zal de samenwerking rondom het manifest worden vervolgd. Zo organiseert de RINO-groep in het voorjaar van 2017 in samenwerking met opleidingsinstituut NSPOH een congres met als titel Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen.

Verder lezen
Op de website van het NIP staat alle informatie over het manifest op een themapagina, klik hier.