Betere hechting ouder-baby door lezen gedachten en gevoelens

Betere hechting ouder-baby door lezen gedachten en gevoelens

Bestaat er een relatie tussen de neiging van ouders om de gevoelens en gedachten van hun baby te lezen en een veilige gehechtheid van de baby aan de ouder? Die vraag stond centraal in onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

In het verlengde hiervan is onderzocht of er een relatie bestaat tussen de neiging van ouders om de gevoelens en gedachten van hun baby te lezen en sensitief opvoedgedrag van ouders.

Al langer is bekend dat sensitiviteit van de ouder een belangrijke voorspeller is voor veilige hechting. Nu blijkt dat ook de mate waarin ouders in staat zijn om de gedachten en gevoelens van hun baby op een juiste manier te kunnen lezen een belangrijke rol te spelen in het voorspellen van gehechtheid, zo toont het onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam aan.

Door middel van een meta-analyse toetsten de onderzoekers of er een relatie is tussen de neiging van ouders om de gevoelens en gedachten van hun baby te lezen en een veilige gehechtheid van de baby aan de ouder. Daarnaast onderzochten zij of er een relatie bestaat tussen de neiging van ouders om de gevoelens en gedachten van hun baby te lezen en sensitief opvoedgedrag van ouders. Lees verder op de website van Vakblad Vroeg >

Mind matters: A meta-analysis on parental mentalization and sensitivity as predictors of infant–parent attachment.

Bron: UvA