Menu Sluiten

Webinar: Betrokkenheid van vaders (Engelstalig)

Het gebied van de geestelijke gezondheid van baby’s en jonge kinderen bevordert de relaties tussen kinderen, prenataal via de kleuterschool, en hun verzorgers. Het gaat dan om alle verzorgers vaders, moeders, opa’s, oma’s, pleegouders et cetera.

Toch is de nadruk voor een groot gedeelte van de professionele aandacht nog altijd gericht op de biologische moeders. 

Tijdens dit Engelstalige gratis webinar staan de identiteit, het concept en de rol van vaders en vaderschap centraal. Elk kind heeft een vaderverhaal, van het zeer basale biologische chromosomale verhaal tot het alledaagse, relationeel intieme verhaal. Ondanks het empirische bewijs van de positieve ontwikkelingsinvloeden van vaders op de ontwikkeling van kinderen, zijn het IECMH-programma en de professionele inspanningen om vaders en vaderfiguren erbij te betrekken traag en relatief ineffectief geweest.

Organisatie: Parent-child relationship programs
Spreker: Dr. Nucha Isarowong, PhD
Nederlandse tijd: van 18.00 uur tot 19.30 uur

Voor meer informatie klik hier