Studiedag WAIMH-Vlaanderen: 	Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen

Studiedag WAIMH-Vlaanderen: Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen

De WAIMH-Vlaanderen organiseert op 29 maart een studiedag over het delen van verhalen.

De voorbije paar decennia is onze kennis over de ontwikkeling van de allerjongsten ook in de prenatale periode exponentieel gegroeid. Die ontwikkeling speelt zich af op alle vlakken: lichamelijk, in het brein, cognitief, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, … De wisselwerkingen tussen die verschillende ontwikkelingsdomeinen beginnen we meer en meer te begrijpen. Het is een complexe wisselwerking waarbij de invloed van ervaring en interactie met de omgeving, in de breedste betekenis van het woord, overduidelijk mee vormend is. Soms hebben ontwikkelingen veel vroeger plaats dan gedacht. Soms komt een veel grotere plasticiteit naar voren dan vermoed. In dit snel evoluerende veld van infant mental health (IMH) zijn de mogelijkheden voor taxering, diagnostiek en interventie dan ook sterk toegenomen.

Als professionals in dit veld ontmoeten we elkaar, wisselen we inzichten uit, delen we praktijken, overleggen we rond situaties van zeer jonge kinderen en hun contexten, …  om via onze ‘IMH community’ te leren van elkaars ervaringen. Vanuit wetenschappelijke hoek komen geregeld bevindingen die in vraag stellen wat tot dan zeker leek. We delen verhalen met elkaar en dragen ze uit. Kijken we, bijvoorbeeld, naar hoe het concept ‘1001 kritieke dagen’ opgang maakt. We delen vooral ook verhalen met de kinderen en gezinnen met wie we in aanraking komen. In een zoeken om elkaar te vinden, doorheen een vaak ingewikkeld ‘landschap’. Omdat ze ons na aan het hart liggen.

Vanuit die betrokkenheid hebben we er mee voor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende verhalen kunnen worden verteld. En niet alleen de dominante verhalen. Evengoed de verhalen die veel minder op de voorgrond staan, om zo ‘recht te doen’ aan de complexiteit. Bij uitstek via deze weg connecteren we immers met diegenen om wie het gaat. Een actief binnentrekken dus van wat er nóg beweegt, misschien ongezien buiten ons vizier, dat van invloed is op de interactie tussen het jonge kind, zijn ouders, andere naasten en hun (professionele) netwerken? Welke kansen kunnen we benutten ‘buiten onze comfortzone’? We laten ons op deze studiedag inspireren door ‘andere’ verhalen, misschien ongehoord, die kansen bieden om nieuwe verbindingen te leggen vanuit veel minder bekende perspectieven. Elk van de 4 bijdragen diept een ‘ander’ verhaal uit.

Locatie: Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant
Kosten: 95 euro voor niet leden, 55 euro voor leden Waimh-Vlaanderen en 40 euro voor studenten (tem master)

Voor meer informatie over het programma en inschrijven, klik hier