Menu Sluiten

Online congres Ontwikkeling van kinderen 0-6 jaar met handreikingen uit de IMH

De ouder-kindrelatie in en na coronatijd.

Hoe gaat het in deze coronatijd met de ontwikkeling van de allerjongsten? Hun stemmen hoor je niet maar er zijn zowel positieve als negatieve effecten waargenomen. Hoe werkt dit bijvoorbeeld door in de emotieregulatie, spraakontwikkeling en eenkennigheid? Dit in de context van de eerste 1000 dagen. Je leert welke handvatten uit de Infant Mental Health (IMH) je nu kan gebruiken om een goede ontwikkeling van ouder en kind te waarborgen. It takes a village to raise a child, ook tijdens corona! 

Sprekers zijn:

Dr. Stella Acquarone, drs. Nelleke van der Boon, Prof. dr. Renske Keizer, drs. Yael Meijer, Phineke Tielenius Kruythoff en Prof. dr. Hedwig van Bakel

Voor meer informatie klik hier