Congres Werk maken van MeeleefGezinnen

Congres Werk maken van MeeleefGezinnen

Op dinsdag 16 april vindt in Doorn het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ plaats. Dit gebeurt op initiatief van Stichting MeeleefGezin en Vakblad Vroeg. Tijdens het congres wordt aan Hare Majesteit Koningin Máxima het boekje ‘Steunpilaren’ uitgereikt waarin persoonlijke ervaringen van ouders zijn opgetekend die de zorg voor hun kind delen met een meeleefgezin. Ook vertellen ouders en meeleefouders over hun ervaringen.
Het doel van het congres is aan de specialistische zorg en gemeenten te laten zien hoe zij meeleefgezinnen kunnen inzetten om psychische problemen te verminderen en zorgkosten te beteugelen.

Het congres is onder meer bedoeld voor verwijzers POP-poli, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG, verloskundigen, kraamverzorgende, projectleiders en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein en zorgverzekeraars.

Het congres is geaccrediteerd door de DAIMH voor 6 punten; verder is accreditatie aangevraagd bij SKJ.
Locatie: Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Tijd:       10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten:  € 75,= inclusief lunch

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier