Congres Vroegsignalering bij baby’s

Congres Vroegsignalering bij baby’s

De eerste 1000 dagen van een mensenleven vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling. 

Baby’s ontwikkelen zich immers razendsnel, juist in de periode dat ouders nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als opvoeder en verzorger. Gelukkig gaat het meestal goed. Zo niet dan is adequaat en vroeg handelen van groot belang. Het online-congres Vroegsignalering bij baby’s slaat een brug tussen de nieuwste inzichten en het handelen in de praktijk van alledag.

Baby’s komen afhankelijk van hun ouders ter wereld. Ze hebben weinig andere mogelijkheden dan huilen om duidelijk te maken welke behoeftes ze hebben. Voor ouders betekent dit soms raden wat er aan de hand is. Het geeft spanning wanneer huilen niet stopt of lijkt te stoppen of wanneer je de behoefte van je kind niet begrijpt. Ouders kunnen wanhopig raken. Zij ervaren stress die noch bevorderlijk is voor het kind, noch voor de ouder, noch voor de ouder-kindrelatie. En wat doe je dan als zorgprofessional?

Het online congres Vroegsignalering bij baby’s gaat over manieren waarop hulp kan worden geboden aan ouders om hun jonge kind beter te begrijpen en te begeleiden. Wat kun je doen als ouders heel kwetsbaar zijn? Wat is een goede ingang om regulatieproblematiek te behandelen? Hoe zit het met de afstemming tussen de breinen van ouders en hun jonge kind? Wat kun je ouders adviseren als hun kind overprikkeld is of maar blijft huilen?

Bij deze en andere vragen staan de sprekers uitvoerig stil tijdens dit online-congres. Gedurende een maand lang kunnen de deelnemers de bijdragen van de sprekers bekijken. Het congres is geaccrediteerd door de DAIMH met 6 punten.

Voor meer informatie, klik hier