Tweede Kamer geinformeerd over het belang van 1001 Kritieke Dagen

Tweede Kamer geinformeerd over het belang van 1001 Kritieke Dagen

Op 23 februari j.l. vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over Jeugdhulp plaats. Ter voorbereiding hebben verschillende partijen een position paper geformuleerd:

Een gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generatie – investeren in 1001 Kritieke Dagen. Het doet een oproep aan de landelijke en lokale politiek om in beleid, professionalisering en bekostiging meer aandacht te besteden aan gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en aan de eerste levensfase van het jonge kind. Hiertoe is een integrale aanpak nodig, waarbij het medische, mentale en sociale domein verbonden worden.

Het paper is opgesteld door de Bernard van Leer Foundation, het NJI, TNO, het NCJ en de Hogeschool Leiden, met expertise uit het veld, waaronder de kerngroep ‘1001 Kritieke Dagen’. Deze kerngroep is een samenwerkingsverband van Babywerk, NIP, NVO en DAIMH. In 2015 hertaalde zij het Britse manifest ‘1001 Critical Days’. Het manifest beoogt nieuwe inzichten in de praktijk van hulp rond de zwangere en het zeer jonge kind te integreren in de bestaande zorg. Dit leidt op den duur  niet alleen tot kostenbesparing in de zorg, maar vooral tot een betere kwaliteit van leven van talloze kinderen en hun ouders.

Lees hier het Position Paper Gezonde, kansrijke en veilige generatie
Lees hier het Manifest ‘1001 Kritieke Dagen’