Ook naar het WAIMH-congres in Rome?

Ook naar het WAIMH-congres in Rome?

Van 26 tot 30 mei 2018 wordt het WAIMH-congres gehouden in Rome.
De DAIMH is voornemens in Rome een borrel te organiseren voor haar leden en andere belangstellenden. In verband met de organisatie en begroting willen we graag inventariseren of er bij de leden die naar Rome gaan belangstelling is om elkaar tijdens zo’n borrel te ontmoeten.

Belangstelling ? Stuur dan een mail aan info@DAIMH.nl met:      Ja, ik ben van plan te komen.

We horen het graag.
Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur DAIMH

BewarenBewaren