In Memoriam Alice van der Pas

In Memoriam Alice van der Pas

Deze zomer, op 30 juli, overleed dr. Alice van der Pas op 83-jarige leeftijd. Zij was de inspirerende, kritische en zeer betrokken grondlegger van de ouderbegeleiding. Van oorsprong gezinstherapeut, zette Alice met grote precisie en bevlogenheid het perspectief van ouders

op de kaart naast de kindgerichte kinder- en jeugdpsychologie. Ouders hebben een besef dat zij onvoorwaardelijk verantwoordelijk zijn voor hun kind, stelde zij, en dat besef is tijdloos.

DAIMH is haar zeer erkentelijk voor haar werk. Haar gedachten, geformuleerd in onder meer haar tiendelige ‘Handboek Methodische Ouderbegeleiding’ zijn een basistheorie in ons werk met ouders en hun (zeer) jonge kinderen. Van der Pas dacht vanuit het ouderperspectief en bleef haar leven lang aandacht vragen voor de psychologie van het ouderschap. Ze nodigde ons uit door de ogen van de ouder te kijken. Daarbij is het essentieel om als hulpverlener het onderscheid te maken tussen goede bedoelingen van ouders en het effect van hun gedrag.

Verder wees Alice van der Pas erop dat de rol van ouders breder getrokken moet worden door te stellen dat “goed ouderschap het fundament is van onze samenleving, die daarom solidair moet zijn met al die vaders en moeders.” Een visie die DAIMH van harte onderschrijft en in samenwerking met meerdere (zuster)organisaties uitwerkt.

Wil je meer lezen over de ouderschapstheorie van Alice van er Pas, klik hier http://www.alicevanderpas.nl/

In de media zijn necrologieën verschenen. Deze vind je hier