Europa wil verplicht vaderschapsverlof

Europa wil verplicht vaderschapsverlof

Het kan niemand zijn ontgaan. De Europese Commissie komt met een voorstel om binnen de EU een verplichte regeling voor vaderschapsverlof van tien dagen in te stellen. In veel landen is dit al de norm, zo niet in Nederland. Gaat het er echt van komen?

Inhoudelijk is men het wel met elkaar eens, maar de manier waarop minder. In een interview met nieuws.nl geeft IMH-specialist en bestuurslid van de DAIMH Charlotte Schenning aan dat de maatschappij de betekenis van vaderschap onderschat, terwijl de rol van de vader essentieel is voor de ontwikkeling van een kind. “Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat hoe vroeger je vaders betrekt bij de zorg en opvoeding van kinderen, hoe groter de waarde is. Het is voor een baby noodzakelijk om zich veilig te kunnen hechten en deze hechting vindt in het eerste levensjaar plaats. Vaders en moeders vullen elkaar aan in wat het kindje nodig heeft om zich veilig te hechten. Ze zijn beiden nodig, voor zachtheid en zorg én voor nieuwsgierigheid en het verkennen van grenzen.”

Volgens de Volkskrant biedt de kabinetsformatie een kans op verruiming van het vaderschapsverlof.  De vier partijen die nu aan de formatietafel zitten, kunnen een krachtig signaal afgeven door een ruimhartiger vaderschapsverlof van 12 weken te organiseren, dat ingaat nadat het zwangerschapsverlof van de moeder is afgelopen. Nu heeft de vader vijf dagen kraamverlof, waarvan drie dagen onbetaald. Een dag is bedoeld voor het vasthouden van de hand tijdens de bevalling en de andere dag voor het aangeven van het kind bij het gemeentehuis. Deze verlofregeling lijkt gebaseerd op de rolverdeling uit de vorige eeuw. ‘De overheid geeft hiermee het signaal af dat de vader niet meetelt in de opvoeding’, zegt Ilze Smit van Rutgers en initiatiefnemer van een petitie die pleit voor 12 weken betaald vaderschapsverlof.

Lees verder:
Artikel De Volkskrant 26-04-2017
Interview Nieuws.nl