DAIMH stapt in project ‘Ouders op de werkvloer’

DAIMH stapt in project ‘Ouders op de werkvloer’

DAIMH gaat deelnemen aan het project ‘Ouderschap op de werkvloer’ van Pro Parents. Doel is het professioneel begeleiden van ouderschap op de werkvloer. Het vergroot draagkracht en verlaagt draaglast en beleving van stress

bij werkende jonge ouders door het gesprek tussen ouders en werkgevers te faciliteren. Pro Parents is gericht op het bevorderen en optimaliseren van gezondheid en welzijn van zowel werkende ouders als hun kind.

Ouders worden in staat gesteld om passende keuzes te maken in de combinatie werk en gezin en het verdelen van arbeid en zorg tussen partners. In het programma Pro Parents Aanstaande Ouders vinden ouders onder andere antwoord op de vraag: Vijf dagen crèche voor een baby van drie maanden, is dat nou slecht? En hoe bouw ik een band op met mijn baby als ik werk? Wat verandert er allemaal? Het bestuur is blij dat Marcel Schmeets, een van de oprichters van onze vereniging, zich namens DAIMH aan het project wil verbinden. Hij zal kennis over de ouder-kindrelatie inbrengen. Andere partners zijn de Universiteit van Amsterdam (faculteit Pedagogiek) en diverse werkgevers. Er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd met een aantal strategische partners.

In deze periode wordt een projectplan geschreven voor het plan van aanpak en de financiering rond gemaakt. Het initiatief van Joyce Knappe, directeur en oprichter van Pro Parents, heeft al veel enthousiasme ontmoet bij verscheidene ministeries en de Sociaal Economische Raad. Het is verkozen tot het “meest vernieuwende idee” tijdens de conferentie Arbeid en Zorg op 31 oktober jl. Klik hier voor meer informatie over de winnende pitch van Joyce Knappe.

Voor meer informatie, klik hier