DAIMH

Vereniging DAIMH wil een onderkomen bieden aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders.

Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de normale ontwikkeling als de risicovolle, waarbij beschermende factoren én risicofactoren een rol kunnen spelen. Van belang hierbij is het perspectief op deze ontwikkeling vanuit verschillende culturen.

DAIMH wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde. Zij bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) is deel van een internationaal netwerk: WAIMH (World Association for Infant Mental Health). De vereniging beoogt een niet weg te denken gesprekspartner te zijn in relatie tot de overheid en diverse kenniscentra in Nederland.

Tijdens de ALV op 7 oktober 2016 is besloten om de contributie te verhogen naar 120,=.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier DAIMH-lid

Het bestuur van de Vereniging DAIMH bestaat uit:

  • Catherine Pannevis, klinisch psycholoog, psychotherapeut (voorzitter)
  • Mieke Brugman, klinisch psycholoog / psychotherapeut (secretaris)
  • Louise Spanjerberg, kinderarts (penningmeester)
  • Saskia Bakker, kinderarts (algemeen bestuurslid)
  • Charlotte Schenning, kinder- en jeugdpsycholoog / neuropsycholoog (algemeen bestuurslid)
  • Janne Visser, kinder- en jeugdpsychiater (algemeen bestuurslid)
  • Bernadette Spallek, maatschappelijk werker VO, systeemtherapeut (algemeen bestuurslid)
  • Nora Szabo, psycholoog (algemeen bestuurslid)

 

Klik hier om de statuten van de Vereniging DAIMH te downloaden

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement van de vereniging DAIMH te downloaden

Wilt u informatie over de meerjarenplanning van de DAIMH stuur dan een mail naar info@daimh.nl